Мирослав Трофимук

Мирослав Трофимук

Лавреат-стажист премії ім. Івана Виговського (Республіка Польща), доцент, доктор філологічних наук, член НТШ, член Асоціації українських письменників, член Національної спілки журналістів України, член Міжнародної асоціації неолатиністів (IANLS), член Польського філологічного товариства (PTF), екс-директор Інституту неолатиністики УКУ, співавтор Латинсько-українського словника (Львів, Україна).

Мирослав Трофимук-молодший

Засновник і арт директор студії експериментального комунікаційного дизайну zemla.studio,

кандидат філологічниx наук, перекладач з німецької, польської, латинської мов, член спілки журналістів України, стипендіат Gaude Polonia 2017.

Олександра Трофимук

Доцент, кандидат філологічних наук, членкиня Міжнародної асоціації неолатиністів (IANLS), членкиня Польського філологічного товариства (PTF), співавторка перекладів, статей і дисертації про літературну спадщину Пилипа Орлика, співавторка Латинсько-українського словника (Львів, Україна)

 

 

«Орликіана»

Олександри Трофимук, Мирослава Трофимука

і Мирослава Трофимука-молодшого

 

Окремі книги

 

1.Перша конституція України гетьмана Пилипа Орлика. 1710 р. /Пер. з латин. та приміт. М.С.Трофимука; Передм. та загальна наукова редакція О.Пріцака; Післяслово О.П.Трофимук та М.С.Трофимука. – К.: Веселка, 1994. – 77с.

2.Трофимук Олександра Петрівна. Творчість Пилипа Орлика доеміграційного періоду (1672 – 1714). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Захист відбувся 17.12.1996.

  1. 3. Конституція Української гетьманської держави. 1710 р. (староукраїнською, латинською, українською та англійською мовами). Видання подарункове.– Київ-Львів, 1997.– 160 с.
  2. 4. Пилип Орлик. Конституція, маніфести та літературна спадщина. Вибр. Твори. / Упорядкування і примітки Мирослава Трофимука і Валерія Шевчука. – К.: 2006. – 736 с.
  3. Трофимук О.П. Пилип Орлик: гетьман в еміграції, бароковий поет, автор першої Конституції. – Львів, 2008. – 48 с.
  4. „Пакти і Конституції” Української козацької держави (до 300-річчя укладення і 20-річчя незалежності України) / відп. ред. В.А.Смолій ; упорядники М.С.Трофимук, Т.В.Чухліб. – Львів: Світ, 2011. – 440 с.: факсиміле.
  5. Трофимук М. Латиномовна література України (XV–XIX ст.): жанри, мотиви, ідеї. – Львів, 2014. [380 с.] – С. 67-71, 143-161, 232-248, 291, 293, 306-315, 319-330, 339-340.
  6. Археографічне опрацювання рукописних текстів, переклад сучасною українською мовою документів, опублікованих у каталогах міжнародних виставок:

«Україна – Швеція: на перехрестях історії (XVII – XVIII століття)»: 1 жовт. 2008 р. – 30 берез. 2009 р. м. Київ, 9 квіт. – 31 трав. 2009 р. м. Дніпропетровськ: кат. Міжнар. вист./ [уклад. Ю.Савчук]; М-во культури і туризму України, Нац. Музей історії України. – К., 2008. – С. 124-127,  130,  142, 167-170, 174-179, 181-182, 187-194, 200-214;

та

9.«Ukraine – Sweden: At the Crossroads of History (XVII – XVIII Centuries)»: Oct. 1. 2008 – Mar. 30 2009 Kyiv, Apr. 24 – Oct. 31, 2010 New York: cat. Intern. Exhib./ [comp. Yuri Savchuk]; the Ministry of Culture and Tourism of Ukraine, Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine, the National Museum of History of Ukraine, the Ukrainian Museum, New York. – K.: Taki spravy, 2010. – С. 203-207, 211-219.

10.Трофимук О.П. Пилип Орлик: автор першої Конституції. – Львів: Сполом, 2016. – 48с.

11.Мирослав Трофимук-молодший. Листи Альфреда Єнсена до Михайла Грушевського /Рукописні тексти скопіював з оригіналів і переклав із німецької та латинської мов (вступна стаття В.В.Тельвака та І.Б.Гирича) // Український історичний журнал. – 2017. – № 5. – С. 133-145.

`12.Myrosław Trofymuk. Ukraińska literatura baroku. Problem tożsamości ukraińskiej w literaturze XVII–XVIII wieku. Filip Orlik. // Hortus (In)Conclusus. Polska i Ukraina: rozmowy o filozofii i literaturze. Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Warszawa, drukarnia Klimiuk, 2017. S. 61–71.

13.Oleksandra Trofymuk. Die literarische Œuvre des Het’man der Ukraine Philipp Orlyk, eines weithin vergessenen Politikers und Schriftstellers // Acta Conventus Neo-Latini Vindobonensis. Proceedings oft the Sixteenth International Congress of Neo-Latin Studies (Vienna 2015). Volume: 16. General editors: Astrid Steiner-Weber, Franz Römer, etc. Brill, Leiden, Boston, 2018. P. 736–742.

 

Загалом 47 статей українською, німецькою, польською, білоруською і російською мовами, археографічне опрацювання і переклади близько півсотні ориґінальних документів, півсотні виступів на міжнародних і всеукраїнських конференціях, інтерв’ю для ЗМІ України, Білорусі, Польщі, Австрії.