Інформація локація 3

Інформація локація 3

Представлена на виставці Булава зберігається в Кабінеті раритетів єпархіальної бібліотеки міста Лінчопін на півдні Швеції. Згідно з бібліотечним каталогом (1958), булава – знак гідності у формі, подібній бойовій дубинці, орієнтального (східного) типу. З чорного металу, прикрашена орнаментом з ажурним рельєфом та узором, вибитим сріблом і золотом. Довжина 62,2 см. З Туреччини чи Східної Європи, кінця XVIІ– початку XVIIІ ст. Подарунок 1784 р. нотаріуса консисторії Самуеля Густава Гарлінґсона (1740–1810, лектора, професора): «Турецька головка або так звана командорська палиця». У який спосіб Булава потрапила до С. Г. Гарлінґсона досі не відомо.

На думку низки дослідників, ця Булава є однією із двох булав, отриманих Пилипом Орликом (1672–1742) із рук протектора України шведського Короля Карла XII під час обрання на гетьмана 5(16) квітня 1710 р. Через дуже скрутне матеріальне становище, особливо після загибелі Короля Карла XII, гетьман Пилип Орлик для продовження своєї міжнародної діяльності зі створення коаліції проти Москви змушений був віддати свою булаву під заставу купцеві Конрадові Кампфу за 200 цісарських талярів.

На жаль, якихось документальних чи експертних підтверджень належності Булави гетьманові Пилипу Орлику немає, як і походження її від гетьмана Івана Мазепи, хоча, за логікою подій, найвірогідніший шлях потрапляння Булави у Швецію був пов’язаний саме з Іваном Мазепою та мазепинською еміграцією, очільником якої був тоді саме гетьман Пилип Орлик. Булава зі її історією потребує дальшого дослідження, проте її зв’язок з Україною та українською державністю цілком вірогідний і очевидний.

Спершу булава як символ влади була надана козацтву Королем Речі Посполитої Стефаном Баторієм у 1576 р. З 1648 р. гетьманська булава стала одним із базових державних символів України – Війська Запорізького. Серед сучасних атрибутів української державності і символів Президента України є Булава Президента України, що символізує тяглість сучасної держави України від ранньомодерної української держави Війська Запорозького.