3 листопада 1688р.

3 листопада 1688р.

Іоань Мазепа, гетманъ з Войскомъ ихъ царского пресвѣтлого величества Запорожскимъ.

Вѣдомо чиним симъ нашимъ писаниемъ кождому, кому бы о том вѣдати належало, меновите пану полковниковѣ Войска их царского пресвѣтлого величества Запорозкого стародубовскому, обозному, судии, асаулови, сотником, атаманамъ и всему старшому и менъшому полку тамошнему товариству, ижъ по указу великих государей нашихъ царей и великих князей Іоанна Алексѣевича, Петра Алексѣевича и великой государинѣ и благовѣрной царевни и великой княжни Софии Алексѣевны всея Великиія и Малия и Бѣлия России самодержцевъ, кгды ми справуемъ в Малороссійскихъ городах належитих урядовъ, уступнивъ добролне учтиви панъ Ісаакъ Ярмолович Деревянко, такъ уряду войтовства стародубовского, яко и села Одаричи на тот же уряд идучом и на тое мѣсце от майстратових и обивателей стародубовских обранъ панъ Спиридонъ еднакъ же ми для заслугъ его и певних респектовъ наших не отдаляемъ пана Ісаака Ярмоловича от слободки на его кгрунтъ, прозиваемий Антоновъ Лубокъ стоячий, але позволяем ему с помянутих тамошних належитое собѣ отбирати послушество, также и з трох млиновъ на рецѣ Ревнѣ своею працею и своим коштом певних розних мѣсцах именна на сыромъ коренѣ под селомъ Демянками урочища Гумнича и в селѣ Понуровцѣ построених при господарской своей части от войсковых размѣровъ до ласки нашой не отдаляемъ. Тот же сѣножати его надаваеми Будища межъ рѣчками Ревною и Товкачовкою за власные свои грошѣ покупление на корне и купчие мает сымъ нашимъ унѣверсалом ствержаемъ в якой прето виживаню всѣхъ тихъ вишъописанихъ добръ, абы нѣхто такъ з старшины, яко и черни наименшое не важился чинит паном Ісааку перешкоды, пилно варуєм и рейментарско заказуемъ.

Писан в Багуринѣ, року 1688, мѣсяца ноев[рія] 3.

Звишъменованний гетман, рукою власною.

 

Місце зберігання: Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, ф. 8, од. зб. № 1444. Оригінал. Папір. Печатка Війська Запорозького.

Опубліковано: Універсали Івана Мазепи (1687–1709): [у 2 ч.] / упоряд.: І. Бутич [та ін.]. Ч. 1. Київ; Львів: НТШ, 2002. (Матеріали до українського дипломатарію. Сер. 1, Універсали українських гетьманів). С. 143.