28 квітня 1694р.

28 квітня 1694р.

Іхъ царского пресвѣтлого величества Войска Запорозкого гетман Іванъ Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ унѣверсаломъ всѣмъ, кому бы колвекъ о томъ вѣдати належало, особливе пану полковникови лубенскому. И ж пречестный отецъ Петро Імшанецкий, протопопа лохвицкий, презентовалъ через свою суплѣку намъ тое: же купилъ млынъ вешнякъ в селѣ Пѣскахъ под мѣстом Лохвицею зветшилий и тепер своимъ власнимъ коштомъ реставровавъ оный, и построилъ тамъ о трох колахъ, якъ бы совершенно можетъ з оных себѣ мѣти пожитокъ, просилъ теды онъ пречестный отецъ Імшанецкий, нашого гетманского на тотъ млинъ себѣ потверженя. Зачимъ мы, давши тому его прошенію у себе мѣстце, якъ ствержаемъ симъ нашимъ унѣверсаломъ тотъ его млынъ, так и позволяемъ з него ж всякіи пожитки розмѣровые, то естъ господарскую и войсковую часть ему отцу Імшанецкому до ласки нашой войсковой отбирати.

Вѣдаючи теды о таковой волѣ нашой гетманской, абы нихто в томъ отбираню з того млына всякихъ пожитковъ, ему, пречестному отцу протопопѣ лохвицкому жадной не важилъся чинити перепоны и трудности, симъ нашимъ унѣверсалом варуемъ и приказуемъ.

Данъ в Батуринѣ, априля 28, 1694 року.

Звышъименованный гетман, рукою власною.

 

Місце зберігання: Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, ф. 2, од. зб. № 26027. Оригінал. Папір. Печатка Війська Запорозького.

Опубліковано: Універсали Івана Мазепи (1687–1709): [у 2 ч.] / упоряд.: І. Бутич, В. Ринсевич. Ч. 2. Київ; Львів: НТШ, 2006. (Матеріали до українського дипломатарію. Сер. 1, Універсали українських гетьманів). С. 178.