24 травня 1688р.

24 травня 1688р.

Іоань Мазепа, гетманъ з Войскомъ их царского пресвѣтлого величества Запорожскимъ.

Пану полковніковѣ стародубовскому зо всею его полковою старшиною, такт же сотнікомь, атаманомъ и всѣмь обывателемъ тамошнимъ ознаймуемъ, иж з певних респектовъ и причинъ надаемъ в завѣдованье и въ уживанъе до ласки нашей войсковой селце, Сининъ прозиваемое, п. Спиридонови, обывателеви стародубовскому. Вѣдаючи теди о таковой нашой волѣ абы ему помененому Спиридонови в держаню того пререченого села, и в отбыраню з него от тяглих людей (:опрочъ козаковъ:) всякого послушенства не важился, якъ самъ панъ полковник стародубовскій, такъ и нихто з обывателей тамошних жадной и найменшой чинити перешкоди, пилно мѣти хочемъ и приказуемъ.

3 Батурина, 24 мая, 1688.

Звишъменованний гетман, рукою власною.

 

Місце зберігання: Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, ф. 8, од. зб. № 1443. Оригінал. Папір. Печатка Війська Запорозького.

Опубліковано: Універсали Івана Мазепи (1687–1709): [у 2 ч.] / упоряд.: І. Бутич [та ін.]. Ч. 1. Київ; Львів: НТШ, 2002. (Матеріали до українського дипломатарію. Сер. 1, Універсали українських гетьманів). С. 133.