22 жовтня 1687р.

22 жовтня 1687р.

Іоанъ Мазепа, гетманъ з Войскомъ ихъ царского пресвѣтлого величества Запорозким.

Всей старшинѣ и чернѣ Войска Запорозкого, и всѣмъ кому о томъ вѣдати будетъ потреба, ознаймуемъ, ижъ поглядаючи мы на значные пана Євфима Лизогуба, бунчужного нашого енералного в Войску Запорозкомъ прислуги, заховуемъ при немъ для его домового вспартя озеро над рѣкою Сеймомъ противъ города Конотопу, прозываемое Вороновское, зо всѣм и з него приходячими пожитками до нашой войсковой ласки. Мѣти теды хочемъ и приказуєм, аби в том нѣхто з старшини и чернѣ ему, пану бунчучному, жадной и найменшою чинити перешкоди не важився.

Данъ в Батуринѣ, октоврія 22, 1687 року.

Звышъ менованний гетман, рукою власною.

 

Місце зберігання: Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, ф. 1, од. зб. № 53390. Оригінал. Папір. Печатка знищена.

Опубліковано: Універсали Івана Мазепи (1687–1709): [у 2 ч.] / упоряд.: І. Бутич, В. Ринсевич. Ч. 2. Київ; Львів: НТШ, 2006. (Матеріали до українського дипломатарію. Сер. 1, Універсали українських гетьманів). С. 59.