2 липня 1703р.

2 липня 1703р.

Пресвѣтлѣйшаго и державнѣйшаго великого государя, его царского пресвѣтлого величества Войска Запорожского гетманъ и славного чина святаго апостола Андрея кавалер Іоанъ Мазепа.

Всѣмъ, кому би колвекъ о томъ вѣдати належало, особливе пану полковникови стародубовскому з старшиною полковою и всѣмъ, так, войсковым, яко и посполитымъ, того полку обывателямъ, ознаймуемъ, ижъ панъ Афанасий Покорский, писаръ полковий стародубовский, мѣючи от пана полковника своего селце Вистриковъ, в томъ же полку, и в уездѣ Стародубовскомъ зостаючое, респектом писарскихъ услугъ ему наданное, просылъ насъ о потвержателный унѣверсалъ. Мы теды гетманъ, видячи его до войсковых услугъ здатного и способного, до которых и впред заохочуючи, яко велѣлисмо на тое село зо всѣми до него належачими угодями з канцеллярии войсковое видати ему сей наш унѣверсалъ, такъ повагою оного мѣти хочемъ и рейментарско приказуемъ, абы ему п[ану] Покорскому в владѣнію того села и в отбираню з него пожитковъ, и з посполитих людей послушенства, нѣхто не важился жаднымъ способомъ чинити трудности и перенагабаня. Войтъ зась того села маетъ и повиненъ будетъ зо всѣми мужами (:опроч козаковъ в ономъ мешкаючихъ и войсковую службу отбуваючихъ, якие при своей волности міютъ захованьї бити:) належатое отдавати послушенство и повинность без жадное спреки. Пилно приказуемъ.

Данъ в Батуринѣ, июля 2 д[ня], 1703 року.

Звышьменованний гетман и кавалер, рукою власною.

 

Місце зберігання: Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, ф. 1, од. зб. № 50615. Оригінал. Папір. Печатка Війська Запорозького.

Опубліковано: Універсали Івана Мазепи (1687–1709): [у 2 ч.] / упоряд.: І. Бутич, В. Ринсевич. Ч. 2. Київ; Львів: НТШ, 2006. (Матеріали до українського дипломатарію. Сер. 1, Універсали українських гетьманів). С. 317.