Видання

Видання

 

Нікітенко Н. М. Cофійський собор: Путівник. – К.: СПД Горобец А.С., 2016. – 96 с.

Путівник по-новому репрезентує легендарну Софію Київську. Тисячорічна святиня постає найважливішим витоком духовності, свідком і учасником величної й часами драматичної історії Русі-України. Розкривається  таємничий символічний код Софії, подається її багатовікова “олюднена“ історія, яскраво й доступно розповідається про чудову архітектуру собору, його неперевершені мозаїки і фрески, шедеври бароко, меморіальний некрополь. Наводиться інформація про монастирські споруди XVIII ст. на подвір’ї Софії. Видання побудоване на відкриттях авторки – відомої дослідниці й блискучого знавця Софії.


 

Видання Під покровом Оранти

Нікітенко Н.  Під покровом Оранти/ Серія “Твій Київ”. – К.: Либідь, 2016. – 96 с.

Тисячу літ стоїть Софія Київська і  тисячу літ вона бентежить душі й думки людей. Про цей собор створено чимало грунтовних розлогих праць, на тлі яких ця книжка може видатися лише коротеньким путівником. Однак не поспішайте з висновками. Прочитайте її. І будете приємно здивовані тим, який огром інформації – історичної, богословської, мистецтвознавчої – Вам відкриється. Ви здійсните незабутню екскурсію Храмом, мандрівку в часі й просторі.

Для широкого читацького загалу.


 

 Видання Бароко Софії Київської

Нікітенко Н.М. Бароко Софії Київської. – К.: Либідь, 2015. – 272 с.

Софія Київська перебуває в епіцентрі національної історії впродовж більш як тисячоліття. Софію традиційно розглядають як давньоруську пам’ятку, проте вона також є унікальним історичним джерелом доби Бароко. Авторка відкриває читачеві Софію Київську в незвичному ракурсі – як грандіозну пам’ятку цієї доби, пов’язаної з доленосними для народу України періодами Могилянського відродження і розбудови національної держави – Гетьманщини. Книжку багато ілюстровано: тут і види архітектурного комплексу Софії, і зразки її монументального та станкового живопису, і раритети собору…

Для широкого читацького загалу.


 

Марголіна І. Кирилівська церква на Дорогожичах / І.Є. Марголіна.-К.: Горобець, 2015 – 96 с.

ISBN 978-966-2377-22-4

Кирилівська церква – архітектурно-мистецька  перлина  світового рівня.  Історія, архітектура, монументальний живопис пам’ятки відображують етапи розвитку Русі  – України – ХІІ- ХІХ століть. Серед унікальних фрескових композицій ХІІ ст. є такі, що не мають аналогів серед пам’яток всього Візантійсько-балканського кола. На стіні храму присутній  портрет загадкового старця – ігумена Кирилівського монастиря. Більшу частину стінопису складають монументальні  твори українських митців ХІХ ст., серед яких яскравим живописним акордом, «лунають» твори видатного М. Врубеля. Кирилівський сакрум зберігає чимало таємниць, які намагається розкрити автор книги і запрошує подивитися на храм і пов’язані з ним події небайдужими очима.

Для широкого читацького загалу.


 

Преловська І.М. Передумови, обставини організації та перші роки функціонування Софійського державного архітектурно-історичного музею-заповідника. – К., 2015. – 263 с. , іл. (Серія: «Літопис Софії Київської»). Вип. 1.

Цим виданням першого тому у запланованій великій серії «Літопис Софії Київської» Національний заповідник “Софія Київська” розпочинає видання серії тематичних публікацій з історії Софійського музейного осередку. Монографія є першим в історіографії комплексним дослідженням передумов та обставин організації та функціонування Софійського державного архітектурно-історичного музею-заповідника у міжвоєнний період ХХ століття. Досліджено події, які пов’язані з існуванням церковних установ на монастирському подвір’ї до 1919 р., діяльністю парафій УАПЦ, Українського екзархату та Софійського заповідника у 1920–1930-ті рр. Для науковців, музейних співробітників, архівістів, релігієзнавців та усіх, хто цікавиться вітчизняною історико-культурною спадщиною.


 

Видання Коридори часу

Корнієнко В. В. Коридори часу.64 с.: іл. обкладинка; розмір 18,5 х 14,5 см.

Автор – відомий дослідник середньовічних київських графіті – в цій книжці постає в незвичній для нього іпостасі. Він робить спробу подати белетризовану реконструкцію історичного контексту створення написів на стінах стародавніх київських храмів. Захопливі розповіді занурюють читача у чудовий і страшний, сакральний і фантасмагоричний світ Середньовіччя.

Для широкого загалу.


Марголіна І. Є. Оповиті серпанком забуття. Живопис українських художників у Кирилівській церкві. – Київ: Либідь, 2015. – 144 с.

Книжка відомої київської дослідниці присвячена належно не вивченому й не оціненому живопису видатних і малознаних українських митців XIX ст. в Кирилівській церкві. Містить нові матеріали, документи, факти, цікаві гіпотези щодо творчості у цьому храмі І. Селезньова, Х. Платонова, С. Гайдука, М. Климанова, М. Кузнєцова та інших митців, доробок яких досі залишався в тіні шедеврів М. Врубеля. Видання багато ілюстроване.

А 33203 —75- М 253

ISBN: 978-966-06-0703-3. Издательство: Либідь. Автор: Ирина Марголина.


Видання Таємниці дорогожицьких пагорбів

Марголіна Ірина Євгенівна. Таємниці дорогожицьких пагорбів [Електронна копія] / Ірина Марголіна. — Київ: Либідь, 2014 (Київ: НПБУ, 2015). — (Твій Київ).

У популярній формі висвітлено історію, архітектуру та живопис Кирилівської церкви. Окрему увагу приділено іконам та настінним композиціям роботи Михайла Врубеля. Описано Кирилівський некрополь.
Книга вийшла у серії «Твій Київ» видавництва «Либідь».


Видання Таємниці гробниці Ярослава Мудрого

Нікітенко Н.М., Корнієнко В.В., Марголіна І.Є., Куковальська Н.М., Михайличенко Б.В. Таємниці гробниці Ярослава Мудрого (за результатами досліджень 2009-2011 рр.)

Книга написана на основі проведених у 2009-2011 рр. досліджень гробниці Ярослава Мудрого у київському Софійському соборі їх безпосередніми учасниками. У її першій частині проаналізовані питання первісного облаштування гробниці за Ярослава Мудрого, встановлюється давнє місце розташування саркофага на основі археологічних, епіграфічних та писемних джерел. Друга частина висвітлює питання історії вивчення кістяків з саркофага, один з яких, що належав Ярославу Мудрому, як з’ясувалося, вже понад шістдесят років перебуває поза межами України. Тож чільне місце у другій частині належить детальному викладенню історії «еміграції» останків великого київського князя на Американський континент та пошуку сучасними дослідниками його нинішнього місцеперебування. Третя частина висвітлює результати комплексного морфологічного дослідження того кістяка, що нині знаходиться у саркофазі. У додатках публікуються документальні матеріали, що стосуються історії відкриття саркофага у 1936, 1939, 1964 та 2009 рр., дослідження останків у 1940 та 2009-2011 рр., пошуку зниклих останків Ярослава у 2009-2010 рр.
Книга написана живо та цікаво, багато ілюстрована, тож стане у нагоді не тільки історикам, археологам, мистецтвознавцям, а й широкому колу читачів, всім, хто цікавиться правдивою середньовічною історією України.


Видання Собор Святых Софии Киевской

Собор Святых Софии Киевской

Анотація: Книга присвячена новим дослідженням зображень святих на стінах Софійського собору в Києві, що зберіг якнайповніший комплекс мозаїк і фресок XI століття. На підставі вивчення написів (графіті), виявлених на фресках храму, атрибутовано значну кількість образів святих. Отримані дані дозволяють на новому рівні підійти до вивчення розпису Святої Софії, окреслити основні напрями іконографічної програми декоративного убрання інтер’єру храму, побачити в цій програмі справжні образи його замовників.

Бібліографічний опис:
Никитенко, Надежда Николаевна. Собор Святых Софии Киевской [Електронна копія] / Надежда Никитенко, Вячеслав Корниенко. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 369 Мб). — Киев : [б. и.], 2014 (Київ: НПБУ, 2015). — Библиогр. в подстроч. примеч.


Видання София Киевская и ее создатели

София Киевская и ее создатели

Анотація: Монографія відбиває нове, нетривіальне сприйняття доленосного відрізку національної історії – епохи християнізації Русі. Головним джерелом для цього слугує Софія Київська, створена в 1011–1018 роках, на зламі правлінь Владимира Великого і Ярослава Мудрого. Розглянуто ключові й гостродискусійні проблеми дослідження собору, зокрема час його виникнення. Сюжети знаменитих світських фресок стали унікальними свідченнями для реконструкції історичної дійсності. На основі отриманих даних автор пропонує об’єктивну оцінку головних діячів вітчизняної історії кінця X – початку XI століття.

Бібліографічний опис:
Никитенко, Надежда Николаевна. София Киевская и ее создатели [Електронна копія] : тайны истории / Надежда Никитенко. — Электрон. текст. дан. (1 файл: 266 Мб). — Каменец-Подольский : Медобори-2006, 2014 (Київ: НПБУ, 2015)


Видання От Царьграда до Киева

От Царьграда до Киева

Анотація: Представлена книжка базується на низці середньовічних джерел. Приурочене до 1025-річчя хрещення Русі видання побачило світ у 2012 році на російській мові. Оригінальний історико-документальний диптих складається з роману і політичного детективу. Відображено події середини X – початку XI століть. Зображено сповнений інтриг і драматичних колізій світ придворного життя візантійських царів і київських князів. Уперше героїнею роману виступає візантійська царівна Анна – дружина Володимира Великого. Другу частину диптиха присвячено загадковим подіям княжої усобиці 1015–1019 рр. Автор подає власну версію вбивства Бориса і Гліба, яка докорінно відрізняється від офіційної.

Бібліографічний опис:
Никитенко, Надежда Николаевна. От Царьграда до Киева [Електронна копія] : Анна Порфирородная … Мудрый или Окаянный? : [ист.-докум. диптих] / Надежда Никитенко. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 343 Мб). — Киев : Изд. дом Дмитрия Бураго (Київ: НПБУ, 2015)


Новая датировка Софии Киевской: конструктивная критика или профанация концепции?

Новая датировка Софии Киевской: конструктивная критика или профанация концепции?

Анотація: Видання відбиває гостру наукову дискусію, що розгорілася під час підготовки і святкування в 2011 році на міжнародному й державному рівні тисячолітнього ювілею заснування Софії Київської. Книжка містить відповідь на опубліковану в журналі «Российская археология» статтю Олексія Толочко і Єлизавети Архипової, в якій категорично заперечується сама правомочність існування в науці нової концепції датування собору. Відображено неспроможність їх критики, що базується на поверхневому знайомстві з аргументами концепції, її свідомій профанації і відвертому перекручуванні.

Бібліографічний опис:
Никитенко, Надежда Николаевна. Новая датировка Софии Киевской: конструктивная критика или профанация концепции? [Електронна копія] / Н. Н. Никитенко, В. В. Корниенко, Т. Н. Рясная ; НАН Украины, Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М. С. Грушевского, Нац. заповедник ”София Киевская”. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 55,4 Мб). — Киев : [б. и.], 2012 (Київ: НПБУ, 2015)


Від Царгорода до Києва

Від Царгорода до Києва

Анотація: Представлене ілюстроване україномовне видання, що побачило світ у 2007 році, базується на низці середньовічних джерел. Оригінальний історико-документальний диптих складається з роману і політичного детективу. Висвітлено події середини X – початку XI століть. Зображено сповнений інтриг і драматичних колізій світ придворного життя візантійських царів і київських князів. Уперше героїнею історичної оповіді виступає візантійська царівна Анна – дружина Володимира Великого. Другу частину диптиха присвячено загадковим подіям княжої усобиці 1015–1019 років. Автор подає власну версію вбивства Бориса і Гліба, яка докорінно відрізняється від офіційної.

Бібліографічний опис:
Нікітенко, Надія Миколаївна. Від Царгорода до Києва [Електронна копія] : Анна Порфірородна, ціна Київ. трону / Надія Нікітенко ; Нац. заповідник ”Софія Київська”. — Електрон. текст. дані (1 файл : 317 Мб). — Київ : Дельта, 2007 (Київ: НПБУ, 2015). —(Бібліотека ”Софії Київської”)


Святая София Киевская

Святая София Киевская

Анотація: Представлена книга історика-медієвіста, культуролога і музеєзнавця Надії Миколаївни Нікітенко присвячена 1000-річюю Софії Київської. Висвітлено дискусійні питання авторства та датування пам’ятника. Описано історію собору та головні політичні та культурні події, пов’язані з ним. Розкривається символіка архітектури та розписів храму, історія формування некрополю. Вперше докладно розказано про шедеври бароко – іконостас та вхідні двері Софії XVIII сторіччя.

Бібліографічний опис:
Никитенко, Надежда Николаевна. Святая София Киевская [Електронна копія] / Надежда Никитенко. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 969 Мб). — Киев : Горобец, 2008 (Київ: НПБУ, 2015)


Собор Святой Софии в Киеве

Собор Святой Софии в Киеве

Анотація: Представлена книга історика-медієвіста, культуролога і музеєзнавця Надії Миколаївни Нікітенко присвячена собору Святої Софії в Києві. Висвітлено історію собору та головні політичні та культурні події, пов’язані з ним. Проаналізовано символічний зміст давніх мозаїк та фресок. Докладно описано некрополь собору. Особлива увага приділена проблемам датування храму та тлумачення ідейного задуму стінопису. Передмову до видання написав доктор мистецтвознавства Лев Ліфшиц.

Бібліографічний опис:
Никитенко, Надежда Николаевна. Собор Святой Софии в Киеве [Електронна копія] : история, архитектура, живопись, некрополь / Надежда Никитенко ; Нац. заповедник ”София Киевская”. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 344 Мб). — М. : Север. паломник, 2008 (Київ: НПБУ, 2015)


Свята Софія Київська: історія в мистецтві

Свята Софія Київська: історія в мистецтві

Анотація: У представленій монографії історика-медієвіста, культуролога і музеєзнавця Надії Миколаївни Нікітенко досліджено архітектуру й стінопис Софії Київської як джерела, що розкривають історію політичних і культурних зв’язків Русі-України та Візантії. Розказано про ключові події доби християнізації Русі, простежено роль собору в історичних процесах ХІ – початку XVIII сторіч. Описано княжу усипальню, проаналізовано зміст світських фресок, зокрема княжого групового портрету, висвітлено внесок у справу відродження Софії Київської Петра Могили та Івана Мазепи.

Бібліографічний опис:
Нікітенко, Надія Миколаївна. Свята Софія Київська: історія в мистецтві [Електронна копія] / Н. М. Нікітенко ; Нац. заповідник ”Софія Київська”, НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — Електрон. текст. дані (1 файл : 417 Мб). — Київ : Академперіодика, 2003 (Київ: НПБУ, 2015). —(Бібліотека ”Софії Київської”)


Собор святої Софії в Києві

Собор святої Софії в Києві

Анотація: Представлена книга історика-медієвіста, культуролога і музеєзнавця Надії Миколаївни Нікітенко присвячена національній святині України – Софії Київській. Розповідається про історію собору, архітектуру та живопис. Висвітлено суперечливі питання авторства та датування пам’ятника. Описано усипальню князів і духовенства в соборі. Книга вийшла у серії «Національні святині України».

Бібліографічний опис:
Нікітенко, Надія Миколаївна. Собор святої Софії в Києві [Електронна копія] / Н. М. Нікітенко. — Електрон. текст. дані (1 файл : 190 Мб). — Київ : Техніка, 2000 (Київ: НПБУ, 2015). —(Національні святині України). — Авт. на обкл. не зазнач.


Русь и Византия в монументальном комплексе Софии Киевской

Русь и Византия в монументальном комплексе Софии Киевской

Анотація: У представленій монографії історика-медієвіста, культуролога і музеєзнавця Надії Миколаївни Нікітенко досліджено архітектурно-художній ансамбль Софії Київської як джерело, що розкриває історію та культуру Русі і Візантії. Висвітлено дискусійні питання авторства та датування пам’ятника. Аналізується символіка архітектури та розписів храму. Завдяки новій трактовці світських фресок відкриваються невідомі досі історичні події.

Бібліографічний опис:
Никитенко, Надежда Николаевна. Русь и Византия в монументальном комплексе Софии Киевской [Електронна копія] : ист. проблематика / Н. Н. Никитенко ; Киев. гос. ун-т культуры и искусств, НАН Украины, Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М. С. Грушевского. — Электрон. текст. дан. (1 файл : 171 Мб). — Киев : [б. и.], 1999 (Київ: НПБУ, 2015)


Ангели Врубеля. К.

Марголіна І.Є.. Ангели Врубеля. К., Вид. «Либідь», 2012 р. – 144 с.

Анотація.  Ця книжка відкриває для читача новий, незвичний аспект творчості М. Врубеля «київського» періоду — ангельську тематику. Йдеться про підготовку до створення кирилівських ікон і монументальних композицій, а також ескізів розписів собору Святого Володимира. Подаються цікаві подробиці, пов’язані з проживанням художника в Києві, інших містах України, колом його спілкування. Своєрідним історично-біографічним тлом оповіді про київські шедеври Врубеля є спогади сучасників, листи, світлини того часу. Яскравий акцент книжки — репродукції творів генія модерну.

Для широкого читацького загалу.


Києво-Кирилівська церква

Києво-Кирилівська церква // Пам’ятки України №2 (184), лютий  2013

Обзор номера:

 Києво-Кирилівська церква:
 Історія та архітектура – Ірина Марголіна
 Дзвінниця монастиря – Ірина Марголіна, Василь Ульяновський
 Розписи, графіті та археологія – Ірина Марголіна, Вячеслав Корнієнко, Владислав Піоро
 Живопис М. Врубеля – Ірина Марголіна


Час заснування Софії Київської: пристрасті довкола мілленіума/ Нікітенко Н., Корнієнко В. – К., 2010. – 128 с. 

    У 2011 р. на міжнародному та державному рівнях відзначено 1000-річчя заснування Софії Київської. Матеріали видання відображують гостру наукову дискусію довкола цього ювілею. Представлено розроблену у Національному заповіднику “Софія Київська” наукову концепцію щодо заснування Софійського собору в 1011 р. Наведено аргументацію цього датування та критику позиції його опонентів.

   Враховуючи значний суспільний резонанс проблеми датування Софії, книжка розрахована не лише на науковців, але й на широкого читача.


Петрачек К.Г., Труш І.В. Софія Київська: перша зустріч. Путівник для дітей та їх батьків. – Київ: ВД «АДЕФ- Україна» . –  2014. – 28 с.; іл. (укр., рос.).

Путівник знайомить дитячу аудиторію зі складною та багатоплановою історичною, архітектурною, мистецькою пам’яткою XI століття – Софійським собором у Києві.
Автори намагались подати матеріал в доступній, ігровій формі для того, щоб перша зустріч дитини з експозицією музею була цікавою та запам’яталась на все життя. Книга стане у нагоді батькам, а також вихователям та вчителям, які приведуть дітей на їх перший урок з історії або народознавства.


2111-2

Коренюк Ю.О. Софійський собор у Києві. Путівник. – К.: ВД «АДЕФ-Украна», 2012. – 88 с., іл. (російською мовою).

Науково- популярне видання містить огляд історії Софійського собору у Києві – найвидатнішої збереженої на теренах Східної Європи пам’ятки архітектури та монументального мистецтва, починаючи першими літописними згадками про нього і до сьогодення. Підрозділи путівника присвячені архітектурі Софійського собору, художньому опорядженню його інтер’єру, , іконостасам XVII-XVIII ст., некрополю. Окремий розділ висвітлює історію Михайлівського Золотоверхого собору у Києві, фрагменти малярського ансамблю якого нині зберігаються у Національному заповіднику «Софія Київська»


Мозаїки Михайлівського Золотоверхого собору. Каталог.  / Автор тексту Ю.О. Коренюк. – К.: ВД «АДЕФ Україна», 2013. – 200 с.: іл.
Видання здійснене за сприяння Американського посольського фонду збереження культурної спадщини
 
Каталог представляє збережені мозаїки Михайлівського Золотоверхого собору (1108-1113 рр.), які нині знаходяться у Національному заповіднику «Софія Київська» у Києві, Державній Третьяковській галереї у Москві та Державному російському музеї у Санкт-Петербурзі. Історична частина каталогу присвячена долі Михайлівського Золотоверхого собору від часу побудови до руйнації 14 серпня 1937 року та подальшій долі його мистецької спадщини. В цій частині використано світлини з фонду негативів Національного заповідника «Софія Київська», більшість яких публікується вперше. Принцип історизму покладено і в основу каталогової частини видання: в кожній статті наведена інформація про мозаїчні зображення до зняття зі стін собору, їх переміщення після демонтажу та сучасний стан збереженості. Статті супроводжуються іконографічним аналізом мозаїчного ансамблю та окремих зображень. Для істориків, мистецтвознавців, реставраторів та всіх, хто цікавиться історією вітчизняного та світового мистецтва.

Християнські святині – скрижалі Вічності, Мудрості й Краси: нові грані пізнання

Софійські читання. Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Християнські святині – скрижалі Вічності, Мудрості й Краси: нові грані пізнання» (м. Київ, 26 – 27 травня 2011 р.). – К.: ВД «АДЕФ Україна», 2013. – 464 с.: іл.

Збірка містить матеріали конференції, на якій були оприлюднені результати досліджень пам’яток України, Білорусі та Росії. Статті (українською та російською мовами) присвячені історії культури, архітектури і мистецтва, археології, реставрації, пам’яткоохоронній діяльності музеїв, заповідників та науково-дослідних установ і організацій. Значна частина статей присвячена вивченню пам’яток і колекцій Національного заповідника «Софія Київська», переважно Софійського собору. Видання розраховане на істориків, археологів, мистецтвознавців, культурологів, а також на широке коло читачів, що цікавляться питаннями культури та духовності нашої країни.


Сугдейский сборник. Вып. V. Материалы V Судакской международной научной конференции “Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре” (г. Судак, 23–24 сентября 2010 г.). – Киев-Судак: “ТОВ “Горобец””, 2012. – 472 c.

Пятый выпуск Сугдейского cборника основан на материалах международной конференции “Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре”,  проводившейся Национальным заповедником “София Киевская” на базе его отдела “Судакская крепость” 23 – 24 сентября 2010 г. Конференция была посвящена памяти выдающегося ученого, исследователя Северного Причерноморья, д.и.н., профессора Виталия Михайловича Зубаря (1950-2009). В связи с этим открывает сборник статья, освещающая научную биографию В.М. Зубаря и включающая в себя воспоминания его друзей и коллег. Сборник также продолжает публикацию работ, посвященных истории и археологии древнего и средневекового Крыма. В статьях рассматриваются  торговые, этнические и культурные связи между Крымом, Русью, Европой, Причерноморьем и Византией.


Saint Sophia Cathedral. Англомовна версія путівника по Софійському собору: Нікітенко Н.М. Собор Святої Софії. – К.: Горобець, 2012


Никитенко Н. Софийский собор. Путеводитель – К.: “Горобець”, 2011.- 76 с.

Путеводитель по-новому представляет легендарную Софию Киевскую. Она предстает как важнейший источник духовности, свидетель и участник героической и драматической истории Руси-Украины. Раскрывается таинственный символический код Софии, излагается ее многовековая «очеловеченная» история, ярко и доступно рассказывается о великолепной архитектуре собора, его непревзойдённых мозаиках и фресках, шедеврах барокко, некрополе.


Куковальська Н. Михайлівський Золотоверхий монастир: Історична доля та мистецька спадщина. –К.: Горобець, 2011.- 56 с.

У книжці в цікавій, доступній формі розповідається про багатовікову й драматичну історію та унікальну мистецьку спадщину знищеного у 30-х роках ХХ ст. Михайлівського Золотоверхого монастиря. Вперше у присвяченій цій пам’ятці сучасній науково-популярній літературі особливе місце надано розповіді про славетні мозаїки і фрески та шиферні рельєфи Михайлівського Золотоверхого собору ХІІ ст., що експонуються в приміщенні на хорах Софії Київської.


Сінкевич Н. Реліквії та чудотворні ікони Софії Київської.- Київ: Логос, 2011.- 94 с.

Це – перше сучасне наукове видання, присвячене культу святинь Софії Київської. Авторка розповідає про відомі на сьогоднішній день чудотворні ікони та реліквії, які вшановувалися у соборі упродовж тисячолітньої історії.


Корнієнко В. Корпус графіті Софії Київської. Частина III: Центральна нава.- К.: Горобець, 2011. – 400 с.

До третьої частини “Корпусу графіті Софії Київської (XI — початок XVIII ст.)” увійшли виявлені в центральній наві Софійського собору 606 стародавніх написів та малюнків, які публікуються з детальним розбором текстів, палеографічними аналізом та датуванням. Другу частину книги складають коментарі та дослідження наявного корпусу графіті, присвячені їх інтерпретації. До книги додаються таблиці фотографій та прорисовок кожного напису чи малюнка.


Корнієнко В. Корпус графіті Софії Київської. Частина II: Приділ свв. апостолів Петра і Павла.- К.: Горобець, 2010. – 272 с.

До другої частини “Корпусу графіті Софії Київської (XI — початок XVIII ст.)” увійшли виявлені в присвяченому свв. апостолам Петру і Павлу приділі  собору Святої Софії 368 стародавніх написів та малюнків, які публікуються з детальним розбором текстів, палеографічними аналізом та датуванням. Другу частину книги складають коментарі та дослідження наявного корпусу графіті, присвячені їх інтерпретації.


Корнієнко В. Корпус графіті Софії Київської. Частина I: Приділ св. Георгія Великомученика.- К.: Горобець, 2010. – 464 с.

До першої частини “Корпусу графіті Софії Київської (XI — початок XVIII ст.)” увійшли виявлені в присвяченому  св. Георгію Великомученику північному приділі  собору Святої Софії 482 написи та малюнки, які публікуються з детальним розбором текстів, палеографічними аналізом та датуванням. Другу частину книги складають коментарі та дослідження наявного корпусу графіті, присвячені їх інтерпретації. До книги додаються таблиці фотографій та прорисовок кожного напису чи малюнка.


Софійські читання. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції “Духовний потенціал та історичний контекст християнського мистецтва” (Київ, 28 – 29 травня 2009 р.). – К.: “ТОВ “Горобець””, 2010. – 501 с.

Збірка присвячена 75-річчю Національного заповідника “Софія Київська”. Вона вміщує матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Духовний потенціал та історичний контекст християнського мистецтва”, на якій були оприлюднені історичні, архітектурні, мистецтвознавчі та археологічні дослідження, що стосувались заявленої тематики. Окремий розділ відведено для статей, присвячених пам’ятокоохоронній діяльності музеїв, заповідників та науково-дослідних інститутів.


Сугдейский сборник. – Вып. IV. – Киев-Судак: “ТОВ “Горобець””, 2010. – 633 c.

Четвертый выпуск Сугдейского cборника основан на материалах международной конференции “Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре”,  проводившейся Национальным заповедником “София Киевская” на базе его отдела “Судакская крепость” 25 – 26 сентября 2008 г. Конференция была посвящена 90-летию со дня рождения известного археолога, исследователя Судака Михаила Антоновича Фронджуло. В связи с этим в рубрике “Научное наследие” впервые публикуются материалы исследований средневекового монастыря на мысе Димитраки, начало которым было положено М.А. Фронджуло. Сборник также продолжает публикацию работ, посвященных истории и археологии древнего и средневекового Крыма, его торговым, этническим и культурным связям с Русью, Европой, Причерноморьем и Византией.Ангелы Врубеля. Творчество Михаила Врубеля в Кирилловской церкви Киева

Марголина И. Ангелы Врубеля. Творчество Михаила Врубеля в Кирилловской церкви Киева.- К.: Горобец, 2009.- 56 с.

Монография является первым исследованием, посвященным творчеству выдающегося художника М. Врубеля в киевской Кирилловской церкви. В яркой, образной форме рассказывается о связанном с древней святыней важнейшем, но малоизвестном периоде жизни Врубеля, о хранящихся в ней его художественных шедеврах. Автор знакомит читателя с историей Кирилловской церкви, глубоко характеризует монументальные композиции и иконы, выполненные М. Врубелем в храме и навсегда вошедшие в сокровищницу мировой культуры.


Ивакина Л. Золотые ворота в Киеве. Путеводитель.- К.:Горобець, 2009.-64 с.

Автор постарался рассказать о памятнике в хронологической последовательности, показать в каких исторических условиях он возник и с какими событиями жизни Киева был связан. Издание содержит новые архивные материалы и большое количество иллюстраций.


Софійські читання. Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції “Пам’ятки Національного заповідника “Софія Київська”: культурний діалог поколінь” (Київ, 25 – 26 жовтня 2007 р.). – К.: Видавництво Горобець, 2009. – 535 с.

Збірка присвячена 990-річчю першої літописної згадки про Софію Київську (1017–2007 р.). В основі збірки — головна пам’ятка заповідника — Софія Київська. Побудова собору Св. Софії в Києві маркує високий зліт нашої державності і культури, яскраво засвідчує давність і безперервність буття в історії народу України.


Genovesi in Crimea = Генуезці в Криму. Guida storica = Історичний путівник. Генуэзцы в Крыму = The Genoese In Crimea. Исторический путеводитель = A historical guide.- К.: Горобець, 2009.- 232 с.

Пропонований читачам історичний путівник стисло, але науково обґрунтовано знайомить з пам’ятками, пов’язаними з присутністю італійців у Криму. Це стосується передусім доби середньовіччя, однак наведений у книзі матеріал дає змогу відтворити історичну картину, в якій естафета поколінь передається від античної Феодосії до великої блискучої Кафи – перлини всього Причорномор’я, від візантійської Сугдеї до неприступної генуезької Солдайї …


Архітектурна графіка 30-х років XX ст. з фондів Національного заповідника «Софія Київська» / Авт.- упоряд.: Н.М. Куковальська, І.Є. Марголіна, М.В. Панченко, Г.С. Педь, К.Г. Петрачек. – Київ: Видавничий дім А+С, 2008.- 80 с.

Видання являє собою альбом-каталог, побудований на матеріалах з колекції архітектурної графіки, що яскраво відображає архітектурні й естетичні уподобання, які домінували на різних етапах розвитку суспільства періоду індустріалізації, і характеризує технічні можливості їх втілення в монументальних спорудах, багато з яких існують і сьогодні. Для альбому відібрано низку експонатів 30-х років XX ст., які складають цілісну інформативну групу, нерозривно пов’язану з цим етапом в історії СРСР. Більшість з них являють собою конкурсні проекти, з яких не всі набули реального архітектурного втілення.


Видання "Сугдейский сборник"

Сугдейский сборник. Вып. III.- Киев-Судак: “Академпериодика”, 2008.- 679 c.

Третий выпуск Сугдейского cборника продолжает публикацию работ, посвященных истории и археологии древнего и средневекового Крыма, его торговым, этническим и культурным связям с Русью, Европой, Причерноморьем и Византией. Основу сборника составляют материалы международной конференции “Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре”,  проводившейся Национальным заповедником “София Киевская” на базе его отдела “Судакская крепость” 18–21 сентября 2006 г. Продолжает развиваться рубрика “Научное наследие”, знакомящая читателей с материалами исследований, не попавшими в свое время в научный оборот и предлагающая обзор современных взглядов на соответствующую тематику.


Майко В. Кырк-Ерский клад городища Чуфут-Кале в юго-западном Крыму.- К.: “Академпериодика”, 2007.- 190 с.

Монография посвящена подробной публикации клада монет, открытого возле гидротехнического сооружения близ южных ворот  городища Чуфут (Джуфт) – Кале в юго-западном Крыму в 2002 г. Впервые подробно описывается археологический контекст этой находки.


Софійські читання. – Вип. 3. – Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Пам’ятки Національного заповідника “Софія Київська” та сучасні тенденції музейної науки” (Київ, 24 – 25 листопада 2005 р.). – К.: “Академпериодика”, 2007. – 516 с.

Збірка присвячена пам’яті протоієрея Києво- Софійського кафедрального собору, відомого церковного і громадського діяча, знавця київських старожитностей, дослідника і патріота київського Софійського собору — П.Г. Лебединцева. Вона вміщує матеріали міжнародної науково-практичної конференції — “Пам’ятки Національного заповідника “Софія Київська” та сучасні тенденції музейної науки”, пов’язані з пам’ятокоохоронною діяльністю музеїв та науково-дослідних інститутів, історичними, мистецтвознавчими, археологічними, археографічними та іншими дослідженнями рухомих і нерухомих пам’яток, здебільшого тих, що входять до складу Національного заповідника “Софія Київська”.


Майко В. Средневековые некрополи Судакской долины.- К.: “Академпериодика”, 2007.- 273 с.

Монография посвящена некрополям средневековой Сугдеи. На основании привлечения неопубликованных архивных материалов и данных раскопок рассматривается история изучения городских некрополей VIII — XVI вв. Столь широкий хронологический охват позволил проследить особенности формирования некрополей, как составной части средневековой инфраструктуры городища и рассмотреть особенности погребального обряда на протяжении всей эпохи существования средневекового города.


 Судакская крепость. История – археология – эпиграфика

Е. Ч. Скржинская. Судакская крепость. История – археология – эпиграфика. – Киев – Судак – С.-Петербург: “Академпериодика”, 2006. -380 c.

Сборник состоит из неизданных, иногда до конца не завершенных работ Елены Чеславовны Скржинской (1896-1980) — одного из известнейших исследователей памятников Судакской крепости и связанных с ней средневековых генуэзских фортификационных сооружений, строительных закладных и памятных надписей, письменных источников. Публикуемые материалы хранястя в архиве Санкт-Петербургского Института истории РАН. Сборник издается с согласия дочери Елены Чеславовны — М.В. Скржинской.


Андріївська церква. Путівник

Литвинчук Ж. Андріївська церква. Путівник. К.: «РА АНАТЕЯ», 2006. – 64 с.

У книжці в цікавій, доступній формі розповідається про історію пам’ятки архітектури ХVIІІ ст. Андріївської церкви в Києві.


Сугдейский сборник

Сугдейский сборник.Вып. ІІ- Киев-Судак: “Академпериодика”, 2005.- 713 с.

Второй выпуск Сугдейского cборника продолжает публикацию работ, посвященных истории и археологии древнего и средневекового Крыма, его торговым, этническим и культурным связям с Русью, Европой, Причерноморьем и Византией. Основу сборника составляют материалы международной конференции “Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре”, которая проводилась Национальным заповедником “София Киевская” на базе отдела “Судакская крепость” 13–16 сентября 2004 г. Продолжает развиваться рубрика “Научное наследие”, знакомящая читателей с материалами исследований, не попавшими в свое время в научный оборот и предлагающая обзор современных взглядов на соответствующую тематику.


Майко В. Средневековое городище на плато Тепсень в юго-восточном Крыму. К.: “Академпериодика”, 2004. – 316 с.

Монография посвящена средневековому городищу на плато Тепсень VIII — первой половиной Х вв. в юго-восточном Крыму. На основании привлечения неопубликованных архивных материалов и данных раскопок рассматривается история изучения археологического комплекса в целом, анализируются жилые, хозяйственные, погребальные и культовые объекты, подробно освещаются основные черты материальной культуры, а так же уровень развития земледелия, ремесел и промыслов.


І. Марголіна. Кирилівська церква. Путівник. – К.: Фенікс, 2004.- 64 с.

У книжці в цікавій, доступній формі розповідається про багатовікову історію пам’ятки архітектури ХІІ ст. Кирилівської церкви в Києві.


Софійські читання. Випуск ІІ. Сакральні споруди у житті суспільства: історія і сьогодення.- К: «Фенікс», 2004.- 284 с.

Сакральні споруди у житті суспільства: історія і сьогодення. Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції «Софійські читання». (м. Київ, 27–28 листопада 2003 р.).


Софійські читання. Випуск І. Проблеми та досвід вивчення, захисту, збереження і використання архітектурної спадщини

Софійські читання. Випуск І. Проблеми та досвід вивчення, захисту, збереження і використання архітектурної спадщини. – К.: Фенікс, 2003. 224 с.

Проблеми та досвід вивчення, захисту, збереження і використання архітектурної спадщини. Матеріали Перших науково-практичних Софійських читань. Київ, 27-28 листопада 2002 р.


Фрески Кирилівської церкви в Києві : монографія / Ірина Марголіна. – К.: Горобець, 2019. – 236 с.

Таємничий Кирилівський храм на дорогожицьких пагорбах Києва відкриває сторінки своєї загадкової історії.

На сьогодні вже опубліковано ряд наукових і науково-популярних видань Ірини Марголіної про історію заснування, виявлення імені замовника і засновника споруди, її датування; про визначення і вшанування ви- датних ігуменів і ктиторів Кирилівського монастиря; опису архітектури пам’ятки; кирилівського некрополя тощо. Надано увагу й монументальному живопису ХІІ, ХVІІ та ХІХ ст., що прикрашає стіни церкви, а також окремо – творам М. Врубеля.

Цю монографію присвячено дослідженню первинного живопису цієї християнської будівлі – живопису, який донині в повному обсязі не був дослідженим. Фресковий ансамбль складає 800 м.кв.  стінопису ХІІ ст., в якому є сюжети, що не мають аналогій серед сакральних пам’яток всього візантійсько-балканського кола. У книзі атрибутовано невідомі композиції і поодинокі зображення, розкрито зміст загадкових сюжетів, ідентифіковано образи святих тощо.

Автор розкриває красу і велич фрескового ансамблю, що дійшов донині з сивої давнини Русі-України.

Книга призначена для істориків, архітекторів, мистецтвознавців, культурологів, археологів, філологів і всіх, хто цікавиться світовою історією й зокрема культурою України.

 

        Ангели Софії Київської. Паломництво до святині /Надія Нікітенко Харків: ФОП Панов А. М., 2019.304с.

Книжка, що по-новому розкриває значення Софії Київської як священного осердя Києва, написана у формі путівника для паломника. Вона побудована  на відкриттях авторки – відомої дослідниці Софії Київської .Крізь  призму православної традиції й канонів богослужіння тут представлено сповнену    багатої символіки художню образність собору. Чільне місце в цій образності належить ангелам , які створюють ауру Дому Премудрості Божої.Такого           величезного ангельського сонму немає в жодному іншому храмі всього візантійського кола. Цей феномен вперше осмислено автором. У книжці значної уваги надано виведенню християнської системи цінностей. Розкриваються близькі серцю людини вічні духовні істини, геніально втілені у всенародній святині.Через архітектуру і живопис тисячолітнього собору показано яскраве відображення історії Русі-України й самої Софії Київської , збудованої княжим подружжям хрестителів Русі-Володимиром Великим і Анною Порфірородною, справу яких завершив Ярослав Мудрий. Видання багато ілюстроване, подане живою мовою в легкій і водночас піднесеній манері викладу, цікаве і пізнавальне для кожного читача.

ISBN 978-617-7771-93-6

 

 

      Археологічні відкриття в Україні 2002-2003 рр.: Збірка наукових праць/За ред. Н. О. Гаврилюк. -Вип. 6 -Київ:  ІА НАН України; Шлях, 2004 -412с.                    

У 139 публікаціях (25 відносяться до польового сезону 2002 р;110-до 2003р.;4-до питань методики польової археології) з багатьма ілюстраціями 226 авторами представлені результати розкопок та розвідок всіх археологічних культур України. Вводяться до наукового обігу матеріали з Наукового фонду ІА НАНУ.Для археологів, істориків, антропологів.

 ISBN 966-650-136-5

 Відродження пам’яток. Часопис. Науково-реставраційної майстерні Національного заповідника «Софія Київська». – Число 1. –Київ, Національний заповідник « Софія Київська»,2016.-220 с.;іл.

        ISBN978-617-7094-66-0

 

Корнієнко В. Корпус графіті Софії Київської (XI-XVIIIст.) –                    К. Горобець, 2010

Ч.7, т.1:Західна зовнішня галерея.-К.,2016-240с.:іл.

Перший том сьомої частини “Корпусу графіті Софії Київської ” присвячений публікації 366 написів та малюнків X-XVIII ст., що знаходяться на стародавніх фасадах ,стінах західної зовнішньої галереї Софійського собору та мармурових колонах , що нині експонуються тут , а у давнину прикрашали вхід до храму .Окремий розділ присвячений публікації графіті на мармуровому карнизі головного вівтаря , відкритих в результаті  реставраційних робіт 2016 р. Введення  до наукового обігу епіграфічних пам’яток здійснюється  з описом їх розташування ,розбором та інтерпретацією текстів , датування  за кількома параметрами, наведенням фотографій та прорисовок. Складовою  частиною книги є кілька покажчиків ,які дозволяють легко відшукати кожен напис чи малюнок на сторінках книги.

 

 

 

        Корнієнко В. В. “Корпус графіті Софії Київської” ч.8

До восьмої  частини багатотомного “Корпусу графіті Софії Київської“ увійшли 969 стародавніх написів та малюнків , що знаходяться на фресках колишніх південних внутрішньої та зовнішньої галерей Софійського собору, а також на мармуровому саркофазі та амфорі-корчазі ,що пов’язані з цими архітектурними об’ємами .Епіграфічні  пам’ятки публікуються з описом їх розташування, аналізом та інтерпретацією текстів, датуванням за кількома параметрами, наведенням фотографій та прорисовок. Складовою частиною книги є кілька покажчиків, які дозволяють читачеві легко відшукати кожен надпис чи малюнок на сторінках книги.

 

 

Корнієнко В.В Корпус графіті Софії Київської (ХІ – початок XVIII ст.).- К.: Горобець, 2010.-Ч.ІХ: Північні внутрішня та зовнішня галереї .- К., 2019-392 с.: іл.

У дев’ятій частині «Корпусу графіті Софія Київської» публікуються 546 графіті, що знаходяться на фресках колишніх північної зовнішньої та внутрішньої галерей Софійського собору, а також на мармуровому саркофазі Ярослава Володимировича (Мудрого), що знаходяться у східній частини внутрішньої галереї. Епіграфічні пам’ятки публікуються з описом їх розташування, аналізом та інтерпретацією текстів, датуванням за кількома параметрами, наведенням фотографій та прорисовок. Складовою частиною книги є низка покажчиків, які дозволяють читачеві легко відшукати кожен напис чи малюнок на сторінках книги.

 

     Вячеслав Корнієнко, Вячеслав Гайдук Надгробки з Епітафіями  XVII-XVIII ст. У Фондовій Збірці Національного Заповідника “Софія Київська”. Каталог пам’яток. -К., 2018. -32 с.іл. 

Книгу присвячено публікації п’яти надгробків з епітафіями XVII-XVIII ст., що  зберігаються у фондовій колекції Національного заповідника “Софія Київська” та походять з трьох некрополів Києва-Печерського Дівочого, Михайлівського Золотоверхого та Кирилівського монастирів . Пам’ятки публікуються з розбором та        реконструкцією текстів епітафій , аналізом особливостей їх виявлення та  надходження до збірки, відповідними історичними коментарем . Видання розраховане наархеологів, фіологів, історіків, мистецтвознавців,музеєзнавців,епіграфістів, некрополістів та інших фахівців у галузі духовної та писемної культури Києва XVII-XVIII ст.

 

Некрополь Кирилівської церкви Києва/Марголіна І. Є. -Харків: ФОП Панов А.М,2017.-72стр., іл.

ISBN 978-617-7541-75-1 

Книга знайомить читача з історією некрополя – унікальної архітектурно-історичної пам’ятки ХІІ ст. Кирилівської церкви Києва.

Біля та всередині князівського, а згодом і монастирського Кирилівського собору,під покровом святого Кирила, ховали не простих людей, а тих, хто прямо й безпосередньо був причетний до побудови, найменування, опорядження, існування, реставрації, збереження, підтримання тощо цього храму. Свідчення, віднайдені  на цей час щодо Кирилівського некрополя, не повні, але те, що вдалося віднайти, дослідити, зібрати докупи й розповісти у цій книзі, становить величезну цінність щодо вивчення історії церкви та монастиря, присвяченого святому Кирилу Александрійському та Святій Трійці.

 

 

 Нетудихаткін І. Старожитня кухня Київських митрополитів /І. Нетудихаткін. – К.: Горобець ,2018.-136с.:іл.

Книга знайомить читача з особливостями трапези Київських митрополитів у часи їх резидування  на території Софійського монастиря у ХVII-XVIII ст. На архівних матеріалах та опублікованих історичних джерелах реконструйовані протокол та «меню» митрополичої трапези – напої та наїдки, що ними підкріплювали свої сили Київські архіпастирі, Читач порине у дивовижний світ високої кулінарії часів Гетьманщини та відкриє для себе забуте «обличчя» елітарної української кухні ранньомодерної доби. Наукове видання багато ілюстроване та розраховане на широке читацьке коло.

ISBN 978-966-2377-39-2

  

 

Творчість архітектора Павла Федотовича Альошина у фондах Національного заповідника «Софі Київська»: Альбом-каталог/           О. Г. Мокроусова, Т. В. Скібіцька ; За заг.ред. О. Г. Мокроусової ;Нац. заповідник «Софія Київська».-Київ: Горобець, 2018.-224с:іл

ISBN978-966-2377-37-8

У пропонованому каталозі вперше повністю опубліковано унікальну колекцію проектів одного з видатних українських зодчих першої половини ХХ ст.-академіка архітектури Павла Федотовича Альошина (1881-1961), що зберігаються у фондах НЗСК. Репрезентовані  в альбомі-каталозі графічні аркуші віддзеркалюють поетапні зміни у стильовому спрямуванні його творчості 1990-1940-х. Цей каталог містить кресленики до реалізованих і нереалізованих проектів житлових і громадських будинків у Києві та Санкт-Петербурзі. Каталог містить докладну творчість біографію П. Ф. Альошина, короткі історії кожного з поданих об’єктів, повний перелік проектів архітектора, складений для цього видання. При написанні текстів авторами було використано широке коло бібліографічних та архівних джерел, значна частина яких вводиться до наукового обігу вперше.

    

 

    Реймське Євангеліє Анни Ярославни. Торонто: Фундація Енциклопедія України, 2018-84 с. іл. 

У книзі опубліковано факсимільне відтворення тексту Місяцеслову Реймського  Євангелія королеви Франції Анни Ярославни, доньки великого київського князя Ярослава Мудрого – найдавнішої оригінальної пам’ятки української церковної книжності, що вийшла з київського княжого скрипторію  наприкінці 40-х років ХІ століття, збереженої в міській бібліотеці французького міста Реймс.

 

     Рясная Т. М.: З історії реставрації стінопису Софії Київської.-Київ, 2018.-172 с., іл.

ISBN978-966-621-654-1

Три головні теми, що висвітлюються у цій книзі, – стінописні роботи знаного іконописця  Макара Пєшехонова (1780/92?/-1852),нещодавно виявлені в Софії Київській, зміст та аналіз щоденників реставраційних робіт реставратора, дослідника техніки та технології стародавніх фресок Павла Юкіна (1885/83?/-1945), а також забутий живопис XVIII та ХІХ століть на склепіннях та стінах собору, що з 1956 р. закритий суцільними шарами фарб нейтрального тону . Монографія містить новітні  дані ,що стосуються окремих етапів реставрації стінопису Софійського собору в Києві ХІХ та ХХ століттях, висновки щодо композиційного змісту прихованого живопису тощо. В  основу книги покладено авторські дослідження і розшуки. Видання буде цікавим для істориків, мистецтвознавців, реставраторів та всіх тих, хто цікавиться історією іконопису та монументального мистецтва.

    

 

   Нікітенко Н. М. Світські фрески Софії Київської. Таємничий код історії / Нікітенко Н. М –Харків: ФОП Панов А.М., 2017-248 с., іл.

Книга по-новому розповідає про визначний феномен світової культури – безцінні світські фрески легендарної Софії Київської. Це палацовий цикл фресок двох сходових веж, що ведуть на княжі хори, і княжий груповий портрет у центральній наві. Автор пропонує власну атрибуцію цих фресок, яка докорінно відрізняється від  прийнятих стереотипів. Читач дізнається, що  Софійський собор, побудований княжим подружжям хрестителів Русі Володимира Великого й Анни Порфірородної та завершений Ярославом Мудрим, споруджено у 1011–1018 рр. Світські фрески, що прославляють Володимира й Анну як хрестителів Русі й будівничих Св. Софії, містять портрет їхньої родини й розповідають про укладини династичного союзу Русі та Візантії наприкінці Х ст., який започаткував процес хрещення Київської держави. Автор вводить читача у блискучу й таємничу добу Візантії та Київської Русі, знайомить з невідомими сторінками життя їх  могутніх правителів, подає колоритні історичні портрети. Світські фрески Св. Софії постають як  унікальні історичні джерела, що вирізняються своєю давністю, автентичністю та багатством реалістичного й символічного змісту. Чимало місця відведено розповіді про реставрацію та дослідження фресок, про тих людей, які самовіддано цим опікувалися.Книга адресована всім, хто цікавиться історією та культурою Київської Русі та Візантії.

  

 

 Софія Київська у новітніх дослідженнях. Колективна монографія.   ПрАт «Вінницька обласна друкарня», 2018, -368 с.

ISBN 978-966-621-644-4

Друге десятиріччя ХХІ ст. ознаменоване тисячоліттям Софії Київської. У 2011р.в Україні і у всьому світі відзначалося 1000 років з часу заснування Св. Софії, а в 2018р. –  її освячення та першого богослужіння в ній. Відзначення цих ювілеїв, що стало результатом новітніх досліджень пам’ятки, здійснених вченими заповідника, отримало широкий суспільний та науковий резонанс. У цій збірці опубліковано результати досліджень Софії Київської, які були здійснені фахівцями заповідника й інших установах за останні роки та склали колективну наукову монографію. Вивчено, підсумовано й узагальнено для впровадження в музейну діяльність та осмислено на перспективу досліджень великий , надзвичайно цікавий пошуковий матеріал, який дає змогу побачити Софію у новому світлі й стане неабияким внеском у вітчизняну та світову науку.

  

 

 Федір Шміт і Софія Київська О. Костючок: 303с.

У книзі висвітлено діяльність Федора Шміта, одного з найвидатніших візантиністів початку ХХ ст., – Софійського собору в Києві. Показано труднощі, які спіткали науковця під час організації науково-дослідної роботи, що дає змогу глибше зрозуміти специфіку умов, у яких працювали дослідники старовини за різних політичних режимів та соціально-економічних обставин в Україні у першій четверті ХХст. Інтенсивна робота Ф. Шміта сприяла збереженню, реставрації та вивченню Софійського собору ХІ ст.у Києві, що 1934р. вилилось у створення Софійського музею-заповідника. В книзі опубліковано низку статей         Ф. Шміта з історії візантійського мистецтва. Видання розраховано на фахівців і тих, хто цікавиться історією Софійського собору ХІ ст. в Києві у першій чверті ХХ ст. та долею його дослідників.

    

 

    Листівки

1. М.Врубель Ангели з лабарами 1885. Композиція на хорах Кирилівської церкви.

2. М.Врубель Богоматір з Немовлям .Образ в іконостасі Кирилівської церкви.

3. М.Врубель Святий Афанасій. Кирилівська церква.

4. Архангел Михаил. Кирилівська церква.

5. Архангел Гавриїл. Кирилівська церква.

6. Богоматір Оранта Мозаїка ХІ ст. Софійський собор.

7. Листівка. Софія Київська. Головний собор.

8. Листівка. Музей Кирилівська церва – унікальна пам’ятка сакрально-фортифікаційної архітектури ХІІ ст.

 

 

       Ясинецька О. А. Три покоління благовірності: Інгігерда Шведська, Анна Київська, Едігна Баварська (ХІ – поч. ХІІ ст.). Дніпро: ТОВ ЗІІ «Типографія Україна», 2021.152 с. іл.

ISBN978-617-7106-49-3

Видання присвячене життєписами Інгігерди — принцеси шведської, великої княгині київської († 1050/1051), Анни — князівни київської, королеви Франції († після 1075) та Едігни — принцеси французької, небесної покровительки Баварії, блаженної (†1109). Будучи членами однієї родини і представницями трьох поколінь одного роду (мама – донька – онука), що кровно поєднує правителів середньовічної Швеції, України, Франції, Німеччини, Британії та інших держав, вони є прикладом генетичної та духовної спорідненості України з усім європейським християнським світом. У фокусі дослідження — християнські переконання, фундаційні ініціативи та благодійна діяльність Інгігерди, Анни та Едігни, пам’ятки культурної спадщини, пов’язані з їхнім життям і діяльністю. У виданні вперше вводяться до широкого наукового обігу тексти документів ХІ – XVII ст. в українському перекладі.

Для істориків, джерелознавців, краєзнавців, музеєзнавців, фахівців у галузях генеалогії, біографістики та всіх, хто цікавиться історією України в контексті європейської цивілізації.