Нікітенко Н. М. “Софія Київська Володимира Великого”; “Свята Софія Київська 1011-1018 р. р.”

Нікітенко Н. М. “Софія Київська Володимира Великого”; “Свята Софія Київська 1011-1018 р. р.”

Ці  фундаментальні наукові монографії  Надії Нікітенко, які  вийшли в світ наприкінці 2022 – на початку 2023 рр., є  підсумком її багаторічного вивчення Софії Київської.  Книги не повторюють, а  доповнюють одна одну  у науковому  відтворенні  духовного і мистецького феномену собору, дають його  панорамне бачення  як  пам’ятки історії і мистецтва.  У центрі обох   досліджень – грандіозний цілісний комплекс   архітектури, мозаїк, фресок та написів-графіті Софії Київської.  На сучасному рівні проаналізовано всі наявні джерела та науковий доробок кількох поколінь дослідників собору, запропоновано нову  методику  його вивчення, висвітлено вагомі  результати  власних досліджень. Розглянуто й   осмислено  унікальне архітектурне вирішення собору,  колосальну кількість сюжетів довершених  мозаїк і фресок. Знання про собор поповнені численними  новими  даними,  отриманими авторкою  в соборі.  Великою кількістю фактів доведено авторський висновок про заснування собору Володимиром Великим у 1011 р. та завершення його Ярославом Мудрим у 1018 р. Цей висновок дає змогу об’єктивно сприймати весь період становлення й апогею  могутньої Київської держави, який  сягає часів Володимира. Це на ціле людське покоління давніше, ніж стверджується радянськими і сучасними російськими істориками. Такий підхід руйнує їх  сумнозвісний постулат про Русь як “єдину колиску трьох братніх народів” і стверджує 1000-ліття Русі-України як держави та автохтонність її народу-будівничого.  Собор є прямим свідком того, що державність і культура зародилися в Києві  й звідси поширилися  теренами Східної Європи як  цивілізаційні  чинники.