Запрошуємо взяти участь у ІХ Судацькій міжнародній науковій конференції «Причорномор’я, Крим, Русь в історії та культурі»

Запрошуємо взяти участь у ІХ Судацькій міжнародній науковій конференції «Причорномор’я, Крим, Русь в історії та культурі»

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо вас 24–25 вересня 2020 р. взяти участь у роботі

ІХ Судацької міжнародної наукової конференції

«Причорномор’я, Крим, Русь в історії та культурі».

Тема конференції: «Проблеми збереження пам’яток Криму».

Присвячено 100-річчю від народження архітектора Є.І. Лопушинської

 

Продовжуючи наукові традиції відділу «Музей “Судацька фортеця”», Національний заповідник «Софія Київська» проводить 24–25 вересня цього року ІХ Судацьку міжнародну наукову конференцію «Причорномор’я, Крим, Русь в історії та культурі» на базі Софійського музею в Києві за адресою: вул. Володимирська, 24.

Робочі дні конференції: 2425 вересня 2020 р.

Заплановано роботу таких секцій:

Секція 1: Історія і археологія Криму та Північного Причорномор’я з найдавніших часів;

Секція 2: Візантія – Крим – Русь: зв’язки й культурні контакти;

Секція 3: Проблеми охорони і реставрації пам’яток.

Виступи будуть заслухані на пленарному і секційних засіданнях, можливі стендові доповіді.

Заявки на участь у конференції із зазначенням тем доповідей і коротких відомостей про доповідачів просимо надсилати за адресою: Національний заповідник «Софія Київська», вул. Володимирська, 24, м. Київ, Україна, 01001; (e-mail: ira_trush@ukr.net; alexanderdzhanov@gmail.com) до 25 липня 2020 р.

Тел.: (044) 278-62-53 (Труш Ірина Володимирівна); (044) 278-26-20 (Джанов Олександр Віталійович).

Оргкомітет залишає за собою право відбору тем виступів для включення до програми конференції. Робочі мови конференції – українська, англійська.

Оплата витрат (дорога, проживання та харчування) – коштом закладу, що відряджає. Питання проживання учасники конференції вирішують самостійно.

За підсумками конференції передбачається видати збірник матеріалів. Тексти обсягом до 1 друкованого аркуша подаються до 01.12.2020 в електронному вигляді у форматі Word (будь-якої версії) або txt. Ілюстрації – ч/б фото , графіка (туш, якісний ксерокс). Ілюстрації, що надсилаються в електронному вигляді, повинні мати роздільну здатність не менше 300 dpi при лінійних розмірах не менше 12 см по ширині. Підписи до ілюстрацій оформлюються окремим списком в окремому файлі.

Примітки, зокрема з посиланнями на літературу, виносяться у стандартне підсторінкове посилання. Назва літературного твору або джерела, на яке у статті посилаються вперше, зазначається повністю, наприклад:

Барвінський Б. Два загадочні ханські ярлики на руські землі з другої половини ХV століття // Історичні причинки. Розвідки, замітки і матеріали до історії України-Руси. Т. 2. Львів, 1909. С. 16.

Наступні посилання на цей же твір зазначаються скорочено, наприклад:

Барвінський Б. Два загадочні … С. 18.

Загальний список літератури подається наприкінці роботи в алфавітному порядку, наприклад:

Барвіньский Б. Два загадочні ханські ярлики на руські землі з другої половини ХV століття // Історичні причинки. Розвідки, замітки і матеріали до історії України-Руси. Т. 2. Львів, 1909. С. 16–21.

Домбровский О.И. Фрески средневекового Крыма. Киев, 1966. 110 с.

До статті необхідно додати назви, анотації, ключові слова і короткі відомості про автора українською і англійською мовами.

Тексти, оформлені без дотримання зазначених вимог і представлені після визначеного строку, не будуть опубліковані. Редакційна рада залишає за собою виключне право відбору матеріалів для збірника, виходячи з його тематики й дотримання правил оформлення представлених матеріалів.