Запрошуємо на Х Міжнародну науково-практичну конференцію «Софійські читання»

Запрошуємо на Х Міжнародну науково-практичну конференцію «Софійські читання»

Шановні колеги! Запрошуємо вас взяти участь у Х Міжнародній науково-практичній конференції  «Софійські читання», присвяченій 85-річчю Національного заповідника «Софія Київська» (1934-2019) та 90-річчю музею «Кирилівська церква» (1929-2019), яка відбудеться 19-20 вересня 2019 року у Софійському музеї Національного заповідника «Софія Київська» (вул. Володимирська, 24, м. Київ, 01001).

На конференції планується висвітлити питання історичного, архітектурного, джерелознавчого, культурологічного, мистецтвознавчого, археологічного, палеографічного, пам’яткоохоронного, релігієзнавчого та інших аспектів вивчення пам’яток християнського мистецтва.

Проїзд, проживання в готелі і харчування сплачуються за рахунок учасників конференції.

Просимо до 1 червня 2019 року надати заявку на участь у конференції із зазначенням теми доповіді/повідомлення та відомостей про автора за зразком, який можна скачати тут.

Заявки надсилати за адресою: Національний заповідник «Софія Київська», вул.Володимирська, 24, м. Київ, 01001 або на e-mail: sophia.kievska@gmail.com, ira_trush@ukr.net .

Телефони для довідок у Києві: (044) 278 62 53 (Ірина Труш).

Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей для включення до програми конференції. Робочі мови конференції: українська, англійська.

За підсумками роботи конференції передбачається видати збірку наукових матеріалів. Текст статті необхідно подати до 31 грудня 2019 року. Матеріали для друку приймаються українською і англійською мовами. Тексти обсягом до 0,5 д/а, гарнітура — Times New Roman, кегель — 14, через один інтервал у роздрукованому й електронному варіантах у форматі Word (будь-якої версії) або txt. Ілюстрації (до 5 шт.) – фото, графіка (туш, якісний ксерокс). Ілюстрації, надані в електронному вигляді, повинні мати роздільну здатність не менше 300 dpi (при лінійних розмірах не менше 12 см по найбільшій стороні). Підписи до ілюстрацій надаються окремим списком наприкінці тексту.

Посилання на літературу оформляються напівкодом — у квадратних дужках: прізвище автора, рік видання, сторінка, номер малюнка. Наприклад:

[Баранов 1982, с. 275-279; Домбровський 1966, с. 10, рис. 1].

Список літератури надається наприкінці роботи в алфавітному порядку, наприклад:

Баранов І.А. Судацька «капела». Датування й атрибуція // V Республіканська наукова конференція з проблем культури й мистецтва Вірменії. Єреван, 1982. С. 275–279.

Домбровський О.І. Фрески середньовічного Криму. К., 1966.

Посилання на електронні ресурси у списку літератури оформлюються так: автор та назва роботи, режим доступу (URL), електронна адреса, дата звернення. Наприклад:

Постанова Кабінету Міністрів України «Про занесення об’єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України» від 3 вересня 2009 р. № 928 // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/928–2009-%D0%BF. [Дата звернення: 19 вересня 2016].

Автори несуть відповідальність за достовірність наведених фактів, повноту та системність висвітлення досліджуваних питань, написання власних імен та географічних назв, посилання на джерела та літературу.

Тексти, оформлені без дотримання зазначених вимог і надані після зазначеного терміну, не публікуватимуться. Редакційна рада залишає за собою право відбору матеріалів для збірки, з огляду на заявлену тематику і дотримання правил їхнього оформлення.