Склеп Київських митрополитів у Софійському соборі як екскурсійний об’єкт на початку ХІХ століття

Склеп Київських митрополитів у Софійському соборі як екскурсійний об’єкт на початку ХІХ століття

В усі часи гостям завжди показують найбільш цікаві місця свого міста. Важко сказати, коли ця традиція з’явилася у Києві, але знаємо, що вже на початку ХІХ століття її постійно практикував київський митрополит Серапіон (Александровський). Після свого призначення на цю посаду, Серапіон прибув до Києва 5 лютого 1804 року. Знайомлячись із новими місцями своєї діяльності він відмічав свої перші враження у власному щоденнику. 10 квітня він побував у склепі Св. Софії, де були поховані київські митрополити і достатньо детально описав те, що там знаходилося. У склепі були поховання колишніх київських митрополитів Рафаїла Заборовського, Арсенія Могилянського, Гавриїла Кременецького, Самуїла Миславського та Ієрофея Малицького: «…после обеда с архим. Товиею в склепе, что в Софийском соборе у южной строне сделан видом сухого погребка не большого, или кладовой; где теперь хранится гроб здешнего митрополита Рафаила Заборовского скончавшегося октября 22 дня 1747 [..] по сей 1804 год от кончине его 57 лет… особливо голова, руки и пле[чи] ноги […]. Митр: Арсения Могилевского […] и многие части тела еще не истлели; обит гроб его, аки быть его завещание черною крашениною… Митр: Иерофей, скончавшегося сентября 2 дня 1799 года, на 73 году от роду: а по сем 1804 года от кончине его 5 лет: видно облачение и весь [..] и все сии пять гробов стоят ничем не прикрытые на простых деревяных ничем же неприкрываемых, Рафаил на скамейке: а прочия на одном столе по выходе из сего склепа или погреба, где духу противнаго неслышно, кроме сырости».

Після цього митрополит регулярно проявляв інтерес до цих поховань у Софії у зв’язку із візитами високопоставлених та поважних осіб. Останній раз запис про ці поховання у Софійському соборі зустрічаємо у щоденниках Серапіона вже 25 березня 1823 р., коли він вже не займав своєї посади. В той день новий митрополит Київський Євгеній Болховітінов розповів йому невтішні новини про стан поховань у склепі: «…приехал митрополит … и между прочим сказывал, что во гробе митрополита Рафаила найдены два гнезда мышачьих; и тело его мышами яко изглодано». Згодом склеп, що знаходиться під Успенським вівтарем, неодноразово  впорядковували і досліджували. Зараз його можна відвідати під час цікавої тематичної екскурсії «Некрополь Софії Київської».

Автор – Оксана Ластовська