ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо вас 27 – 28 вересня 2018 р. взяти участь у роботі VІІІ Судацької міжнародної наукової конференції «Причорномор’я, Крим, Русь в історії та культурі», присвяченій подвійній ювілейні даті – 150-річчю присвоєння Судацькій фортеці статусу історико-культурного заповідника (1868 р.) та 60-річчю її входження до складу Національного заповідника «Софія Київська» (1958 р.)

Продовжуючи наукові традиції відділу «Музей “Судацька фортеця”», Національний заповідник «Софія Київська» проводить 27-28 вересня ц.р. Восьму Судацьку міжнародну наукову конференцію «Причорномор’я, Крим, Русь в історії та культурі» на базі Софійського музею в Києві за адресою: вул. Володимирська, 24.

Робочі дні конференції: 2728 вересня 2018 р. Заїзд та розселення – 26 вересня, день від’їзду – 29 вересня.

Планується робота наступних секцій:

  • Секція 1: Історія та археологія Криму і Північного Причорномор’я з найдавніших часів;
  • Секція 2: Візантія – Крим – Русь: зв’язки та культурні контакти;
  • Секція 3: Проблеми охорони та реставрації пам’яток.

Виступи будуть заслухані на пленарному та секційних засіданнях, можливі стендові доповіді.

Проїзд, проживання й харчування за рахунок учасників конференції.

Просимо підтвердити свою участь у конференції до 25-го червня 2018 р. Заявки на участь із зазначенням тем доповідей та коротких відомостей про доповідачів надсилати за адресою: Національний заповідник «Софія Київська», вул. Володимирська, 24, м. Київ, Україна, 01001;  (e-mail: ira_trush@ukr.net; alexanderdzhanov@gmail.com).

Тел.: 278-62-53 (Труш Ірина Володимирівна); 278-26-20 (Джанов Олександр Віталійович).

Оргкомітет залишає за собою право відбору тем виступів для включення в програму конференції. Робочі мови конференції – українська, англійська.

За підсумками конференції передбачається видати збірник матеріалів. Тексти обсягом до 1 друкованого аркуша подаються до 01.12.2018 р. в електронному вигляді у форматі Word (будь-якої версії) або txt. Ілюстрації – ч/б фото, графіка (туш, якісний ксерокс). Ілюстрації, що надсилаються в електронному вигляді, повинні мати роздільну здатність не менше 300 dpi при лінійних розмірах не менше 12 см по ширині. Підписи до ілюстрацій оформляються окремим списком в окремому файлі.

Примітки, в тому числі з посиланнями на літературу виносяться у стандартне підсторінкове посилання. Назва літературного твору або джерела, на яке у статті посилаються вперше, зазначається повністю, наприклад:

Баранов І.А. Судацька “капела”. Датування й атрибуція // V Республіканська наукова конференція з проблем культури й мистецтва Вірменії. Єреван, 1982. С. 276.

Наступні посилання на цей же твір зазначаються скорочено, наприклад:

Баранов І.А. Судацька “капела”… С. 278.

Загальний список літератури подається наприкінці роботи в алфавітному порядку, наприклад:

Баранов І.А. Судацька “капела”. Датування й атрибуція // V Республіканська наукова конференція з проблем культури й мистецтва Вірменії. Єреван, 1982. С. 275–279.

Домбровський О.І. Фрески середньовічного Криму. К., 1966.

Тексти, оформлені без дотримання зазначених вимог і представлені після зазначеного строку, публікуватися не будуть. Редакційна рада залишає за собою виключне право відбору матеріалів для збірника, виходячи з його тематики й дотримання правил оформлення представлених матеріалів.