Презентація каталогу книжкової колекції Митрополита Володимира

Презентація каталогу книжкової колекції Митрополита Володимира

 

До Дня слов’янської писемності та культури Фондом пам’яті Блаженнішого Митрополита Володимира видано науковий каталог: “Колекція Митрополита Володимира (Сабодана): рукописи, стародруки і рідкісні видання. Каталог. Київ 2017, 504 с., іл.”

Організатори презентації:
Національний заповідник “Софія Київська”
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського Національної академії наук України
Фонд пам’яті Блаженнішого Митрополита Володимира

Видання каталогу є одним із культурно-просвітницьких і видавничих проектів, які реалізовуються на сьогодні Фондом пам’яті Блаженнішого Митрополита Володимира. Книга вийшла у світ із ініціативи та багатогранного сприяння Митрополита Олександра (Драбинка).

Оприлюднення книжкової колекції митрополита Володимира слугує одним із аспектів в увіковічненні його пам’яті, адже будучи залюбленим в українську культуру та минувшину, зібрав безцінну збірку давньої книги, наукові описи якої дають змогу скласти більш повну історичну мапу українського книговидання.

Каталог підготував львівський книгознавець Станіслав Волощенко. У книзі вміщено науково-бібліографічні описи 129 рукописів, а також стародрукованих і рідкісних видань 16–19 сторіч із колекції Блаженнішого Митрополита Володимира (Сабодана), а також різного роду покажчики і бібліоґрафію. Видання вводить у науковий обіг новий книгознавчий матеріал, який може бути джерелом для історико-книгознавчих досліджень та різнобічних гуманітарних студій. У Каталозі також описано книги, які зберігаються в Інституті рукопису та у відділі стародруків і рідкісних видань Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського подаровані Блаженнішим Володимиром у червні 2007 р.

Рукописів, описаних у Каталозі, налічується 11; найдавнішими є Житія і Служби преподобних Зосими та Саватія Соловецьких 2-ої пол. XVII ст. та Поменник із с. Нове Місто, писаний у кін. XVII–2-ій пол. ХІХ ст.
Стародруковані видання представлені 88 одиницями збереження – це видання XVI сторіччя (2 примірники), XVII сторіччя (18 примірників), XVIII сторіччя (62 примірники) та першої третини XIX сторіччя (6 примірників). Географія друку цих книг найрізноманітніша від Острога, Києва, Львова, Єни до Могильова, Почаєва, Чернігова, Москви, Клинців і Венеції. Загалом в українських землях видано 62 примірники, у Росії 22 примірники, у білоруських землях 2 примірники, в Італії (Венеція) та Німеччині (Єна) по одному примірникові.
Рідкісних видань (1831–1914 рр.) налічується тридцяць; переважно книги богослужбового характеру: Біблія, Євангелії, Псалтирі, Часослови, Служебник, Missale Romanum та ін. Серед рідкісних книг представлено фундаментальне видання Acta Sanctorum, яка друкувалася у Парижі, Римі та Брюсселі у 1845–1940 рр., цікавим також є прижиттєве видання поезій Віктора Гюго (1802–1885) Les Feuilles 1835 р.

Під час презентації, яка відбудеться у Будинку митрополита, планується обговорення книги та актуальних питань сучасного вітчизняного книгознавства за участі провідних українських фахівців. Особлива увага буде присвячена висвітленню внеску Блаженнішого Митрополита Володимира у розвиток української культури і гуманітаристики загалом. Буде також представлена експозиція давньої книги із колекції Митрополита Володимира, описана у виданні.