Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у Національному заповіднику «Софія Київська»

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у Національному заповіднику «Софія Київська»

  • повне найменування: Національний заповідник «Софія Київська»
  • місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 24

офіційний веб-сайт: https://st-sophia.org.ua

  • номер телефону 044-278-26-20, факс 044-278-67-06

4) адреса електронної пошти: office@st-sophia.org.ua

5) вакантні наукові посади, на які оголошено конкурс:

5.1. Завідувач науково-дослідного відділу “Інститут «Свята Софія»”.

5.2. Завідувач сектору комплексних наукових досліджень пам’яток заповідника науково-дослідного відділу “Інститут «Свята Софія»”

6) вимоги до таких посад:

6.1. На посаду завідувача науково-дослідного відділу “Інститут «Свята Софія»” може претендувати доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має не менше 10 років досвіду наукової, науково-технічної, науково-організаційної діяльності, за останні 10 років не менше 10 публікацій. Напрям підготовки історія, мистецтвознавство. Тематика публікацій має бути спрямована на розв’язання питань, що лежать у сфері тематичних напрямків науково-дослідної роботи Національного заповідника “Софія Київська”;

 

6.2. На посаду завідувача сектору комплексних наукових досліджень пам’яток заповідника науково-дослідного відділу “Інститут «Свята Софія»” може претендувати доктор філософії (кандидат наук), який має не менше 5 років досвіду наукової, науково-технічної, науково-організаційної діяльності, за останні 5 років не менше 5 публікацій. Напрям підготовки історія, мистецтвознавство. Тематика публікацій має бути спрямована на розв’язання питань, що лежать у сфері тематичних напрямків науково-дослідної роботи Національного заповідника “Софія Київська”.

 

7) перелік необхідних документів, що подаються для участі у конкурсі:

– особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:

– письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч;

–  копію документа, що посвідчує особу;

– заповнену особову картку (встановленого зразка П2, затвердженого наказом  Державного комітету статистики України та  Міністерства оборони України від 25.12.2009 №495/656 «Про затвердження типової форми первинного обліку № П-2 “Особова картка працівника”);

 – автобіографію;

– копію трудової книжки (за наявності);

– копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

– перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

– письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють у Заповіднику, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

У разі надсилання кандидатом документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, які надіслані кандидатом поштою після закінчення встановленого строку подання заяв та документів, повертаються кандидатові без розгляду.

Облік та реєстрацію документів, поданих кандидатами, перевірку документів щодо відповідності встановленим вимогам у триденний строк з дня надходження забезпечує сектор роботи з  персоналом.

Кандидати, документи яких відповідають встановленим вимогам, допускаються до участі у конкурсі.

Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до участі у конкурсі не допускаються, про що їм повідомляється службою протягом п’яти робочих днів з дня отримання документів. Після усунення недоліків кандидат має право у зазначений в оголошенні строк повторно подати документи для участі у конкурсі.

Рішенням керівника затверджується протягом п’яти робочих днів після закінчення строку подання заяв та документів перелік учасників конкурсу, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті Заповідника.

8) строк прийняття заяв та документів 35 календарних днів з дня оприлюднення оголошення;

9) адреса прийняття документів: 01001, м. Київ, вул. Володимирська, 24,  3 корпус, каб. 001, тел.: 067-164-93-27 (сектор роботи з персоналом, Елла Вікторівна Гайдук).

10) прізвище, ім’я та по батькові, найменування посади особи, уповноваженої для надання роз’яснень щодо проведення конкурс:

Вячеслав Васильович Корнієнко, заступник генерального директора з наукової роботи, тел.: 278-62-12.

11) Інформація про строк на який укладається контракт або трудовий договір: 5 (п’ять) років.