Інформація з архівів про працівників Софійського архієрейського дому

Інформація з архівів про працівників Софійського архієрейського дому

Сьогодні ми згадаємо імена людей дотичних до історії Софійського монастиря. З плином часу вони забуваються, а ми повернемо їх із забуття.  

Вивчаючи історію Софійського митрополичого дому, віднайдено документ з іменами працівників, які пішли в інший світ перебуваючи на послушництві у Київських митрополитів. Цей документ являє собою доповідь митрополиту від Економічного правління архієрейського дому, в ньому зазначалися імена працівників, які на думку правління повинні бути звільнені, також вказувалася причина виключення із штату, заразом висловлювалося прохання прийняти нових осіб.

Імена рядових працівників Митрополичого дому не часто потрапляли в документи. Іноді це лише єдина згадка про їх існування зафіксована в справі про звільнення та прийняття штатних служителів.

У доповіді від 29 лютого 1788 року поміж інших згадано, що у 1787 року помер Філіп Кравченко – житель слободи Шулявка (нині, частина Києва в районі Повітрофлотського моста). В той час поблизу цієї слободи Київські митрополити мали свою заміську дачу.

Більше відомо про іншого померлого працівника дому. В доповіді від 25 листопада 1792 року згадано вихідця із слободи Плоске (нині Броварського району, Київської області) повара Івана Чутенка. Він помер на початку 1792 року і на момент листопада цього ж року на його місце ще нікого не взяли. Працював Іван в митрополичій кухні, яка до наших днів не зберіглася, а в кінці XVIII cт. являла собою окрему споруду на території Софійського подвір’я. Її обриси можна розгледіти на плані архітектора А.І. Меленського, оригінал якого нині експонується в виставковому залі «Музею «Будинок митрополита».

Науковими працівниками заповідника продовжується вивчення документів XVIII-XIX cт. – це дозволить повернути із забуття не одне ім’я, дізнатися більше про те як жили прості насельники Софійського подвір’я.

 

Фрагмент доповіді Економічного правління. ЦДІАК України, ф.127, оп. 182, спр. 28, По докладу Дома Его Высокопреосвященства эконома иеромонаха Рафаила о перемещении штатных некоторых крестьян по ослушности из ближайших вотчин. 1788 р.

План Софійського монастиря. А.І. Меленський, 1819 р.

Автор – Денис Борисов