Шановні колеги!

Шановні колеги!

Запрошуємо вас 29 – 30 вересня 2016 р. взяти участь у роботі

VІІ Судацької міжнародної наукової конференції

«Причорномор’я, Крим, Русь в історії та культурі»

   У 2014 р. через анексію Криму Російською Федерацією музей «Судацька фортеця» як державний музей України було вилучено з підпорядкування Міністерства культури України та оперативного управління Національного заповідника «Софія Київська», у складі якого музей перебував з 1958 р., і запланований на вересень 2014 р. черговий науковий форум не відбувся.

   Сьогодні Заповідник, продовжуючи наукові традиції, за підтримки Міністерства культури України планує провести 29-30 вересня ц.р. Сьому Судацьку міжнародну наукову конференцію «Причорномор’я, Крим, Русь в історії та культурі» на базі Софійського музею в Києві за адресою: вул. Володимирська, 24.

   Робочі дні конференції: 2930 вересня 2016 р. Заїзд та розселення – 28 вересня, день від’їзду – 01 жовтня. 

   Планується робота наступних секцій:

  • Секція 1: Археологія та історія Судака, Криму, Північного Причорномор’я з найдавніших часів;
  • Секція 2: Візантія – Крим – Русь: зв’язки та культурні контакти (історія й археологія);
  • Секція 3: Проблеми охорони та реставрації пам’яток.

   Виступи будуть заслухані на пленарному та секційних засіданнях, можливі стендові доповіді.

   Проїзд, проживання й харчування за рахунок учасників конференції.

   Просимо підтвердити свою участь у конференції до 15-го червня 2016 р. Заявки на участь із зазначенням тем доповідей та коротких відомостей про доповідачів надсилати за адресою: Національний заповідник “Софія Київська”, вул. Володимирська, 24, м. Київ, Україна, 01001;  (e-mail: ira_trush@ukr.net; alexanderdzhanov@gmail.com).

   Телефони для довідок: (044) 278–62–12 (Вячеслав Васильович Корнієнко), 278-62-53 (Ірина Володимирівна Труш).

   Оргкомітет залишає за собою право відбору тем виступів для включення в програму конференції. Робочі мови конференції – українська, англійська. Матеріали для друку приймаються українською та англійською мовами.

  За підсумками конференції передбачається видати збірник матеріалів. Тексти обсягом до 1 друкованого аркуша подаються до 01.12.2016 р. в електронному вигляді у форматі Word (будь-якої версії) або txt. Ілюстрації – ч/б фото, графіка (туш, якісний ксерокс). Ілюстрації, що надсилаються в електронному вигляді, повинні мати розподільчу здатність не менше 300 dpi при лінійних розмірах не менше 12 см по ширині. Підписи до ілюстрацій оформляються окремим списком наприкінці тексту.

   Посилання на літературу оформляються напівкодом – у квадратних дужках: прізвище автора, рік видання, сторінка, номер малюнка. Наприклад:

[Баранов 1982, с. 275-279; Домбровський 1966, с. 10, мал. 1].

   Список літератури подається наприкінці роботи в алфавітному порядку, наприклад:

Баранов І.А. Судацька “капела”. Датування й атрибуція // V Республіканська наукова конференція з проблем культури й мистецтва Вірменії. – Єреван, 1982. – С. 275–279.

Домбровський О.І. Фрески середньовічного Криму. – К., 1966.

   Тексти, оформлені без дотримання зазначених вимог і представлені після зазначеного строку, публікуватися не будуть. Редакційна рада залишає за собою виключне право відбору матеріалів для збірника, виходячи з його тематики й дотримання правил оформлення представлених матеріалів.