Конференції

Конференції

Щорічні Міжнародні наукові конференції у Національному заповіднику “Софія Київська” було започатковано 2002 року. За цей період на базі Софійського музею в Києві відбулося 8 конференцій:

 • 2002 р. – Перші науково-практичні Софійські читання “Проблеми та досвід вивчення, захисту, збереження і використання архітектурної спадщини”, присвячені 180-річчю від часу возведення в сан Київського митрополита Євгенія (Болховітінова);
 • 2003 р. – Другі Софійські читання “Сакральні споруди у житті суспільства: історія і сьогодення”, присвячені 70-річчю Національного заповідника “Софія Київська”;
 • 2005 р. – Треті Софійські читання “Пам’ятки Національного заповідника “Софія Київська” та сучасні тенденції музейної науки”, присвячені пам’яті протоієрея Києво-Софійського кафедрального собору, дослідника київських старожитностей П.Г. Лебединцева (1819-1896);
 • 2007 р. – Четверті Софійські читання «Пам’ятки Національного заповідника “Софія Київська” у духовній орієнтації суспільства: діалог поколінь», присвяченої 990-річчю першої літописної згадки Софії Київської (1017);
 • 2009 р. – П’яті Софійські читання “Духовний потенціал та історичний контекст християнського мистецтва”, присвячені 75-річчю Національного заповідника “Софія Київська” (1934-2009);
 • 2011 р. – Шості Софійські читання “Християнські святині – скрижалі Вічності, Мудрості й Краси: нові грані пізнання”;
 • 2013 р. – Сьомі Софійські читання, присвячені 90-річчю від дня народження відомого дослідника пам’яток Національного заповідника “Софія Київська”, д.і.н. С.О. Висоцького;
 • 2015 р. – Восьмі Софійські читання, присвячені 1000-літтю пам’яті Великого київського князя Володимира Святославича та Святих Бориса і Гліба

 

Також на базі відділу-музею Національного заповідника “Софія Київська” “Судацька фортеця” (м. Судак, АР Крим) було започатковано проведення Судацької міжнародної наукової конференції:

 • 2002 р. – Перша Судацька міжнародна наукова конференція “Сугдея, Сурож, Солдайя в історії та культурі Руси-України”,
 • 2004 р. – Друга Судацька конференція “Причорномор’я, Крим, Русь в історії та культурі”, присвячена 70-річчю Національного заповідника “Софія Київська”,
 • 2006 р. – Третя Судацька конференція “Причорномор’я, Крим, Русь в історії та культурі”, присвячена 60-річчю відомого археолога, дослідника кримських старожитностей, д. і. н. І.А. Баранова (1946-2001),
 • 2008 р. – Четверта Судацька конференція “Причорномор’я, Крим, Русь в історії та культурі”, присвячена 75-річчю Національного заповідника “Софія Київська” та 50-річчю входження музею “Судацька фортеця” до його складу, а також відомому археологу, досліднику старожитностей Судака М.А. Фронджуло;
 • 2010 р. – П’ята Судацька конференція “Причорномор’я, Крим, Русь в історії та культурі”, присвячена пам’яті видатного вченого, дослідника Північного Причорномор’я В.М. Зубаря (1950-2009),
 • 2012 р. – Шоста Судацька конференція “Причорномор’я, Крим, Русь в історії та культурі”, присвячена 1800-річчю заснування м. Судака.
 • 2018 р. –  Восьма Судацької міжнародної наукової конференції «Причорномор’я, Крим, Русь в історії та культурі», присвяченій подвійній ювілейні даті – 150-річчю присвоєння Судацькій фортеці статусу історико-культурного заповідника (1868 р.) та 60-річчю її входження до складу Національного заповідника «Софія Київська» (1958 р.)

В роботі зазначених конференцій кожного разу брало участь понад 150 вчених (істориків, мистецтвознавців, археологів, архітекторів, філософів, богословів) з України, Болгарії, Італії, Польщі, Російської Федерації, Білорусі, Вірменії, Угорщини, Німеччини, Великобританії, США.
Традиційно в рамках конференцій працюють тематичні секції, на яких висвітлюються питання з мистецтвознавства та культурології, історії та археології, реставрації та охорони пам’яток.
Конференції надають можливість поділитись науковими здобутками, вивчити досвід та обмінятись думками у справі вирішення на сучасному етапі проблем наукового дослідження, реставрації, охорони та популяризації культурної спадщини.
За результатами роботи конференцій видаються збірки наукових матеріалів, підготовлені до друку співробітниками заповідника.