Мирослав Трофимук

Мирослав Трофимук

Лавреат-стажист премії ім. Івана Виговського (Республіка Польща), доцент, доктор філологічних наук, член НТШ, член Асоціації…

Читати далі

інформація локація 7

Представлений на виставці Клейнод гетьмана Івана Мазепи – це мощехранильниця прямокутної форми з відрізаними кутами, розміром…

Читати далі

інформація локація 4

Представлений на виставці документ «Пакти та конституції прав і вольностей Війська Запорозького…» 1710 р., що зберігається…

Читати далі

Інформація локація 3

Представлена на виставці Булава зберігається в Кабінеті раритетів єпархіальної бібліотеки міста Лінчопін на півдні Швеції….

Читати далі

Пакти 1710

Contenta Pactorum inter Ducem et Exercitum Zaporoviensem conventorum   I Religionem in Ucraina oportet esse…

Читати далі

2 липня 1703р.

Пресвѣтлѣйшаго и державнѣйшаго великого государя, его царского пресвѣтлого величества Войска Запорожского гетманъ и славного чина…

Читати далі

22 жовтня 1687р.

Іоанъ Мазепа, гетманъ з Войскомъ ихъ царского пресвѣтлого величества Запорозким. Всей старшинѣ и чернѣ Войска…

Читати далі

24 травня 1688р.

Іоань Мазепа, гетманъ з Войскомъ их царского пресвѣтлого величества Запорожскимъ. Пану полковніковѣ стародубовскому зо всею…

Читати далі

3 листопада 1688р.

Іоань Мазепа, гетманъ з Войскомъ ихъ царского пресвѣтлого величества Запорожскимъ. Вѣдомо чиним симъ нашимъ писаниемъ…

Читати далі

28 квітня 1694р.

Іхъ царского пресвѣтлого величества Войска Запорозкого гетман Іванъ Мазепа. Ознаймуемъ симъ нашимъ унѣверсаломъ всѣмъ, кому…

Читати далі